Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto tuo logistiikka-alan mukaan TATin Yrityskylään

24.08.2022

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton (SHLL) ja Talous ja Nuoret TATin Yrityskylä Yläkoulu oppimiskokonaisuudessa peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset pääsevät jatkossa tutustumaan myös huolinta- ja logistiikka-alaan. Työelämä- ja taloustaitoja kehittävän pelin sisältö ja tapahtumat simuloivat oikean huolinta- ja logistiikkayrityksen toimintaa osana yritysten välistä toimintaa.

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä eri yrityksiä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. Pelissä yhdistyvät sekä digitaalisuus että vuorovaikutus. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan. Yrityskylä Yläkoulu kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista.

”Iloitsemme uudesta kumppanuudesta, joka mahdollistaa tuhansille nuorille myönteisiä kokemuksia työelämästä ja taloudesta. On erityisen tärkeää, että nuoret saavat kosketuksen aitoon huolinta- ja logistiikkayritykseen, jonka toimintaa he pääsevät simuloimaan. Moni nuori on pelin jälkeen kertonut oivaltaneensa sekä itsessään että muissa uusia ominaisuuksia ja vahvuuksia. Pelin avulla myös monimutkaisemmatkin toimialat ja ilmiöt tulevat tutummaksi”, kertoo Tiina Solas, TATin varainhankinnan päällikkö.

”Olemme innoissamme, että nuoret pääsevät jatkossa myös tutustumaan Suomen elinkeinoelämälle ja ulkomaankaupalle keskeiseen huolinta- ja logistiikka-alaan TATin palkitussa Yrityskylä-konseptissa,” kommentoi SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen yhteistyötä.

Huolinta- ja logistiikka-ala tarjoaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monipuolisia työtehtäviä, sillä niiden tarjoamat palvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan. Huolinta- ja logistiikka on tavaran, tiedon, rahan sekä kuljetusvälineiden ja yksiköiden liikkumisen oikea aikaista ja kustannustehokasta hallintaa maailmankaupassa ostajan, myyjän, kuljetus ja varastointiyritysten sekä viranomaisten välillä. Oman lisänsä toimialan työhön tuovat kansainväliset ja kansalliset lait ja sopimukset sekä ekologisempien kuljetusketjujen kehittäminen. SHLL pyrkii edistämään huolinta- ja logistiikka-alan tunnettuutta ja houkuttelevuutta nuorten parissa, jotta alalle riittäisi myös tulevaisuudessa työvoimaa.