Huolinta- ja logistiikka-ala NYT Yrityskylässä

12.09.2023

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHLL) mukana tukemassa lasten ja nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja Yrityskylässä. Yrityskylä Yläkoulu on peruskoulun 9.-luokkalaisille suunnattu, innostava oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä.

Kokonaisuus alkaa oppitunneilla koulussa ja huipentuu elämykselliseen pelipäivään Yrityskylän peliareenalla. Yrityskylä Yläkoulussa nuoret johtavat oikeaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla neljän kvartaalin ajan. Oppilaat muodostavat johtoryhmiä, joissa jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan.

Loiste Logistics Yrityskylässä Uudenmaan alueella

SHLL:n kanssa toteutettua Yrityskylä peliä pelaa Uudenmaan alueella yhteensä 2000 ysiluokkalaista vuosittain lukuvuosina 2022–2025. Loiste Logistics Oy on kuvitteellinen huolinta- ja logistiikka-alan yritys, joka on ideoitu yhteistyössä SHLL:n ja sen jäsenyritysten kanssa. Loiste Logistics myy huolinta- ja logistiikkapalvelua, eli oppilaat huolehtivat pelissä esimerkiksi elintarvikkeiden ja elektroniikan kuljetusten suunnittelusta ja järjestämisestä, varastoinnista ja toimittamisesta eri maiden asiakkaille. Pelissä käydään neuvotteluita suomalaisten, ruotsalaisten ja japanilaisten asiakkaiden kanssa. Pelissä ysiluokkalaiset toimivat toimitusjohtajana, tuotantojohtajana, myyntijohtajana, henkilöstö- ja viestintäjohtajana sekä kehitysjohtajana.

Ilon kautta innostavaa ja tutkitusti vaikuttavaa yhteistyötä

Yrityskylä Yläkoulussa nuoret pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan. Lisäksi nuoret oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja toimimaan ryhmässä. Taloustaidot, yrityksen toiminta sekä viestintä ja vastuullisuus tulee tutuksi lähes huomaamatta, kun kilpailutilanne vie ysiluokkalaiset mukanaan. Yrityskylä Yläkoulu lisää myös tutkitusti nuorten taloustietämystä. Lisäksi Yrityskylään osallistuminen vaikuttaa myönteisesti mm. kesätöihin hakeutumiseen ja ilmastoasenteisiin.

Yrityskylä tarjoaa kaikenlaisille oppijoille mahdollisuuden saada myönteisiä kokemuksia työelämästä ja uskallusta innostua tulevaisuudesta. Yrityskylä perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja sen toimintaan osallistuu vuosittain jo 88 % kaikista Suomen 9.-luokkalaisista, 13 alueella ympäri Suomen. Yrityskylä on osa Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toimintaa, joka tarjoaa työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja oppimiskokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille.

Osaaminen ja vetovoimatyö nostettu SHLL:n strategiaan

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitolla on meneillään uusi kolmevuotinen strategiakausi, joka viitoittaa SHLL:n osalta ne keskeiset fokusalueet ja toimenpiteet, joilla parannetaan entisestään Suomen huolinta- ja logistiikka-alan toimintaedellytyksiä ja sitä kautta myös koko Suomen elinkeinoelämän menestymistä. Yhtenä strategian painopisteenä on työvoiman saatavuuden ja osaamisen vahvistaminen. SHLL:n työssä pyritään lisäämään huolinta- ja logistiikka-alan veto- ja pitovoimaa, varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus ja lisätä työvoiman monimuotoisuutta.

- Aluks, en ymmärtänyt mitään mut pikku hiljaa se alko luonnistuu ja olisin voinu jatkaa tota viel vaik kuinka kauan, kommentoi yksi nuori kokemustaan Yrityskylästä. NYT:n tarjoamilla myönteisillä kokemuksilla on suuri merkitys nuorten käsitykseen työelämästä. SHLL haluaa olla mukana vaikuttamassa positiivisesti lasten ja nuorten työelämäodotuksiin.

Yhteistyö eri koulutustasoilla on SHLL:lle tärkeää. Yhteistyön kautta pyrimme siihen, että nuoret ja opiskelijat kokisivat huolinta- ja logistiikka-alan kiinnostavana kohteena opiskella ja lisäksi he tietäisivät, että alalla on paljon erilaisia työtehtäviä, joihin kannattaa hakeutua.