Huolinta- ja logistiikka-alan odotukset heikentyneet – lisähaasteita tuo päästökauppa

15.11.2023

Huolinta- ja logistiikka-alan tulevaisuuden odotukset synkentyneet talouden ja ulkomaankaupan jatkaessa viilenemistään. Samaan aikaan Suomen ulkomaankauppaan kohdistuu merkittäviä logistisia lisäkustannuksia 1.1.2024 käynnistyvän meriliikenteen päästökaupan kautta, selviää SHLL:n tuoreesta toimialakatsauksesta.

Koronapandemian jälkeiset pari vuotta ovat olleet Suomen huolinta- ja logistiikka-alalle kasvun aikaa. Huolinta-alan liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2022, kun alan liikevaihdon taso nousi 3,8 miljardiin euroon. Lisäksi huolinta-alalla henkilöstömäärä kasvoi ensi kertaa sitten vuoden 2019. Myös kansainvälisen logistiikan tilanne normalisoitui vuoden 2022 lopussa koronapandemian laukaisemien häiriöiden koeteltua sitä parin vuoden ajan.

- Huolinta- ja logistiikka-alan tulevaisuuden odotukset ovat pitkin vuotta 2023 synkentyneet. SHLL:n toimialakatsauksesta käy ilmi, että Suomen vientikysyntä on heikentynyt keskeisten kauppakumppanimaiden, erityisesti euroalueella, talousnäkymien huononnuttua, mikä on vähentänyt logistiikkapalveluiden kysyntää, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliito ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen toteaa.

Tavaravienti ja -tuonti on laskenut viime kuukaudet, mikä näkyy erityisesti merikuljetuksissa. Meripuolella kappaletavaran merikuljetukset ovat vuoden tammikuusta syyskuuhun vähentyneet 13,1 prosenttia (vienti -11,3 %, tuonti -14,9 %) ja konttikuljetuksissa 3,7 prosenttia (vienti 0,4 %, tuonti -11,9 %).

- Noususuhdanteen veto alkoi hiipua vuoden 2022 loppupuoliskolla ja tavaroiden ulkomaankauppa kääntyi laskuun. Korkohuippu lienee jo saavutettu, mutta kiristyneen rahapolitiikan vaikutukset alkavat kuitenkin näkyä täydellä teholla vasta talven aikana. Kun sekä yritysten investoinnit että yksityisten ihmisten kulutus vähenevät myös kuljetusten ja logistiikkapalveluiden kysyntä vähenee, sanoo Laitinen.

Talouden ennusteiden mukaan on odotettavissa maltillinen taantuma. Talouden aktiviteetti alkaa kuitenkin piristyä uudelleen vuoden 2024 loppua kohden, arvioidaan huolinta- ja logistiikka-alan toimialakatsauksessa. Inflaation hidastuminen tukee ostovoiman kasvua ja investoinnit alkavat toipua korkonäkymän selkiytyessä.

1.1.2024 käynnistyvä EU:n meriliikenteen päästökauppa tuo lisähaasteita ulkomaankaupan logistiikalle

Samaan aikaan kun ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet, Suomen ulkomaankaupan logistiikkaan kohdistuu merkittäviä lisäkustannuksia 1.1.2024 alkavan EU:n meriliikenteen päästökaupan kautta. Rahtivolyymit vähenevät, mutta päästökaupan takia kuljetuskustannukset kasvavat.

- Heikkenevät talousnäkymät ja kohoavat logistiikkakustannukset meriliikenteessä ovat huono yhdistelmä ulkomaankaupan suhteen, sillä Suomen ulkomaankaupasta noin 95 prosenttia kulkee meritse. Lisäksi EU:n kiristyvä lentoliikenteen päästökauppa ja vuonna 2027 käynnistyvä EU:n tieliikenteen päästökauppa tuovat tulevina vuosina merkittäviä haasteita Suomen ulkomaankaupan logistiselle kilpailukyvylle kaikissa kuljetusmuodoissa, Laitinen sanoo.

Ilmastonmuutos on tosiasia, minkä hidastamiseksi tarvitaan pikaisesti päästövähennyksiä kansallisesti, EU:ssa ja globaalisti myös liikenne- ja logistiikka-alalta. Suomen huolinta-ala tukee kansallista tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja kannattaa EU:n ilmastotoimia, joilla tavoitellaan koko unionin hiilineutraaliutta viimeistään 2050 mennessä. Päästöjä vähennettäessä tulee päättäjien huolehtia siitä, että yritysten liikenteeseen ja logistiikkaan kohdistuvat kustannukset säilyvät kilpailukykyisiä, sillä kilpailukykyinen liikenne ja logistiikka ovat elinvoimaisen talouden perustekijä.

- Suomen liikenteellisen ja logistisen saavutettavuuden, toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan Suomen hallitukselta toimenpideohjelma, jossa esitetään ratkaisuja kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi liikenteen ja logistiikan vihreässä siirtymässä, peräänkuuluttaa Laitinen.

SHLL:n toimialakatsaus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, puh. +358 40 588 1071, petri.laitinen@huolintaliitto.fi