Järjestöjen ratkaisuehdotus: Nykytila Suomen ja Ruotsin välisissä kuljetuksissa tulee säilyttää pragmaattisin poikkeuksin mitta- ja massadirektiivissä

12.09.2023

Euroopan komissio on esittänyt mitta- ja massadirektiivin uudelleentarkastelua heinäkuussa 2023. Komission ehdotuksen mukaan mitta- ja massadirektiivin liitteen 1 arvoja suuremmilla yhdistelmillä rajat ylittävä kansainvälinen liikenne olisi sallittua silloin, kun kyse on direktiivin määrittelemästä EMS-yhdistelmästä. EMS-yhdistelmän osien tulisi direktiiviehdotuksen mukaan täyttää direktiivin liitteen 1 arvot.

Ratkaisu laajentaisi mahdollisuuksia hyödyntää mitoiltaan ja massoiltaan suurempaa ajoneuvokalustoa samanmielisten naapurivaltioiden kesken, mutta tiukan EMS-määritelmän tuominen osaksi direktiiviä heikentäisi Suomen ja Ruotsin välisten kuljetusten nykytilaa.

Lue järjestöjen ratkaisuehdotus kokonaisuudessaan täältä