Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja raportointi -ajankohtaiswebinaarin tallenne ja materiaalit

28.09.2023

Euroopan komissio antoi 11.7.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi. Hankkeesta käytetään nimitystä ”CountEmissions EU” ja se koskee kaikkia kuljetusmuotoja (tie, meri, lento, raide).

CountEmissions EU –aloite pyrkii luomaan yhteisen viitekehyksen tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten. Tavoitteena on, että läpinäkyvän tiedon avulla kuljetuspalvelujen tarjoajat voivat seurata ja vähentää päästöjään ja parantaa liikennepalvelujen tehokkuutta ja kuljetuspalvelujen käyttäjät voivat valita kestävimmän vaihtoehdon.

Suunnitteilla oleva EU-asetus ei suoraan velvoita ketään laskemaan tai raportoimaan kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjä, vaan asetus olisi velvoittava silloin, jos kuljetuspalveluiden päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmannelle osapuolelle.

Koska jo tällä hetkellä iso osa kuljetuspalvelujen tarjoajista laskee ja raportoi päästöjään kolmannelle osapuolelle ja koska kuljetusasiakkaiden päästöjenraportointitarpeet ovat kasvamaan päin, niin valtaosa kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajista tulee käytännössä ennemmin tai myöhemmin velvolliseksi noudattamaan CountEmissions -asetuksessa määriteltyä laskenta- ja raportointimenetelmää. Komissio esittää laskentatavaksi keväällä 2023 julkaistua uutta kansainvälistä EN ISO 14083:2023 –standardia.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHLL), Palvelualojen työnantajat Palta sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjestivät 27.9.2023 yhdessä tiiviin Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja raportointi -ajankohtaiswebinaarin, jossa käsitellään EU:n CountEmissions lainsäädäntöesitystä sekä laskentatavaksi esitettyä kansainvälistä EN ISO 14083:2023 standardia. 

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin: