Huolinta- ja logistiikka-ala NYT Yrityskylässä

06.06.2024

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHLL) mukana tukemassa lasten ja nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Yrityskylässä. Yrityskylä Yläkoulu on peruskoulun 9.-luokkalaisille suunnattu, innostava oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. SHLL on tavoittanut yli 2000 oppilasta Yrityskylässä päättyneenä lukuvuotena.

- Loiste Logistic Oy vaikuttaa kivalta yritykseltä ja voisin joskus kuvitella työskenteleväni siellä, kommentoi yksi yhdeksäsluokkalainen kokemustaan Yrityskylästä.

Loiste Logistics Oy on kuvitteellinen huolinta- ja logistiikka-alan yritys, joka on ideoitu yhteistyössä SHLL:n ja sen jäsenyritysten kanssa Yrityskylä Yläkoulua varten. Loiste Logistics myy huolinta- ja logistiikkapalveluja, eli oppilaat huolehtivat pelissä esimerkiksi elektroniikan kuljetusten suunnittelusta ja järjestämisestä, varastoinnista ja toimittamisesta eri maiden asiakkaille. Pelissä käydään neuvotteluita suomalaisten, ruotsalaisten ja japanilaisten asiakkaiden kanssa.

Yrityskylä Yläkoulu kokonaisuus alkaa oppitunneilla koulussa ja huipentuu elämykselliseen pelipäivään Yrityskylän peliareenalla. Pelissä oppilaat muodostavat johtoryhmiä, joissa jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan.

Ilon kautta innostavaa ja tutkitusti vaikuttavaa yhteistyötä

Yrityskylä Yläkoulussa nuoret pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan. Lisäksi he oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja toimimaan ryhmässä. Taloustaidot, yrityksen toiminta sekä viestintä ja vastuullisuus tulee tutuksi lähes huomaamatta, kun kilpailutilanne vie ysiluokkalaiset mukanaan. Yrityskylä Yläkoulu lisää myös tutkitusti nuorten taloustietämystä. Lisäksi Yrityskylään osallistuminen vaikuttaa myönteisesti mm. käsitykseen työelämästä ja kesätöihin hakeutumisesta.

Yrityskylä perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja sen toimintaan osallistuu vuosittain jo lähes 90 % kaikista Suomen 9.-luokkalaisista, 13 alueella ympäri Suomen. SHLL:n kanssa toteutettua Yrityskylä peliä pelaa Uudenmaan alueella 2000 ysiluokkalaista vuosittain lukuvuosina 2022–2025.

Osaaminen ja vetovoimatyö on kriittistä

- Minulle jäi erityisesti mieleen ne neuvottelutilanteet, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia ja niistä me saimme neuvoteltua hyvät hinnat. Opin ainakin mitä kate tarkoittaa, kommentoi yhdeksäsluokkalainen kokemustaan huolinta- ja logistiikka-alan pelistä.

SHLL:n tehtävänä on tukea Suomen huolinta- ja logistiikka-alan toimintaedellytyksiä ja sitä kautta myös koko Suomen elinkeinoelämän menestymistä. Alan menestymisen kannalta on tärkeää vahvistaa huolinta- ja logistiikka-alan veto- ja pitovoimaa, varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta ja lisätä työvoiman monimuotoisuutta.

- On tärkeää, että nuoret tietävät huolinta- ja logistiikka-alan tarjoavan paljon erilaisia työtehtäviä, joihin kannattaa hakeutua. Lisäksi Yrityskylä tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada myönteisiä kokemuksia työelämästä ja uskallusta innostua tulevaisuudesta, mitä haluamme tukea, kommentoi SHLL:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Anna Haakana.