Jäsenmaksut 2024

Liittyessään Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:hyn yritys liittyy samalla myös Palvelualojen työnantajat Palta ry:hyn sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:hon.

SHLL:n jäsenen maksut koostuvat seuraavasti:

1. SHLL:n oma huolinta-alan elinkeinopoliittisen edunvalvonnan jäsenmaksu vuonna 2024

 • SHLL:n vuoden 2024 elinkeinopoliittinen jäsenmaksu on 0,077 % vuoden 2023 maksetuista palkoista ja 13 milj. euron ylittävältä osalta 0,0385 % palkkasummasta.
 • Minimimaksu vuonna 2024 on 1050 euroa. 

2. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenmaksu vuonna 2024

 • Palta ry:n jäsenmaksu on 0,119 % vuoden 2023 palkkasummasta ja 70 milj. euron ylittävältä osalta 0,070 % palkkasummasta.
 • Minimimaksu vuonna 2024 on 475 euroa.

3. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenmaksu vuonna 2024

 • EK:n jäsenmaksuperusteet on porrastettu jäsenorganisaatioiden koon mukaan
  • 0,054 % alle 150 henkeä työllistävien yritysten palkkasummasta
  • Vähintään 150 henkeä työllistävien yritysten palkkasummasta 0,024 % ja jalostusarvosta 0,0225 %
 • EK:n minimi-jäsenmaksun suuruus on 50 euroa.
 • EK alensi jäsenmaksuja v. 2024 -30 %, muut kuin minimimaksu
  • Pienet yritykset: 0,0540 % palkkasummasta - 30 %
  • Suuret yritykset: 0,0240 % palkkasummasta - 30 % ja 0,0225 % jalostusarvosta - 30 %

Lisätietoja:

EK:n talouspäällikkö Päivi Laakkonen, puh. 0400 949 881
Paltan hallintopäällikkö Auli Havas, puh 020 595 5011
SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen, puh. 020 595 5064