Toiminta ja strategia

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on Suomessa toimivien huolinta- ja logistiikkayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liitolla on 65 jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 6 000 työntekijää.

SHLL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen ja sen jäsenliiton Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyhdistys.

SHLL:n jäsenet ovat liiton kautta jäseninä pohjoismaisessa huolintaliitossa Nordiskt Speditörförbundissa. SHLL edustaa jäseniään huolinta-alan maailmanlaajuisessa katto-organisaatiossa FIATAssa sekä EU-vaikuttamiseen keskittyvässä CLECATissa.

Strategia

Suomessa toimivat yritykset tarvitsevat kansainvälistä tuontia ja vientiä. SHLL pyrkii luomaan logistisesti hyvät edellytykset suomalaisille yrityksille ja kuluttajille olla osa globaalia kaupankäyntiä ympäristöä kunnioittaen.

Liiton missio on Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaaminen.

Tutustu SHLL:n strategiaan.

Tehtävät

Liiton tehtävänä on edistää huolinta- ja logistiikka-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta ja arvostusta.

Vaikuttaminen
Liitto seuraa alan kehitystä ja säädösvalmistelua ja vaikuttaa pitämällä yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Liitto edustaa alaa kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhteistyö- ja valmisteluelimissä. SHLL varmistaa, että huolinta- ja logistiikka-alan ääni kuuluu päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jäsenyritykset voivat vaikuttaa alan toimintaan osallistumalla liiton jaosto- ja työryhmätoimintaan.

Alan tunnettuuden edistäminen
Liitto viestii monipuolisesti alan toiminnasta eri kohderyhmille ja osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on lisätä alan arvostusta ja vetovoimaisuutta koululaisten, opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien keskuudessa. Mielikuvat huolinta- ja logistiikka-alasta monipuolistuvat.

Tiedon tuottaminen ja jakaminen
SHLL edistää alan tutkimustoimintaa muun muassa laatimalla tilastoja ja selvityksiä. Tuotamme tietoa huolinta- ja logistiikka-alan kehityksestä.

Kouluttaminen ja neuvonta
Liitto antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä neuvoo alaa koskevan lainsäädännön ja sopimusten soveltamisessa. Jäsenyritykset voivat hakea liiton tukirahastolta rahoitusta alaan liittyvän koulutuksen, tutkimusten ja hankkeiden toteuttamiseen.

Työmarkkinatoiminta
SHLL seuraa alan työoloja ja kehittää yhteistoimintaa jäsenyrityksissä. Liitto neuvottelee yhteistyössä Paltan kanssa alan työehtosopimukset ja osallistuu muun sopimustoiminnan kehittämiseen.

Lisää liiton palveluista >