Toiminta

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on Suomessa toimivien huolinta- ja logistiikkayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liitolla on n. 70 jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 5000 työntekijää.

Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen ja sen jäsenliiton Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyhdistys.

SHLL:n jäsenet ovat liiton kautta jäseninä pohjoismaisessa huolintaliitossa Nordiskt Speditörförbundissa. SHLL edustaa jäseniään huolinta-alan maailmanlaajuisessa katto-organisaatiossa FIATA:ssa sekä EU-vaikuttamiseen keskittyvässä CLECATissa.

Tehtävät

Liiton tehtävänä on edistää huolinta- ja logistiikka-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta ja arvostusta.

VAIKUTTAMINEN
Liitto seuraa alan kehitystä ja säädösvalmistelua ja vaikuttaa pitämällä yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Liitto edustaa alaa kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhteistyö- ja valmisteluelimissä. Jäsenyritykset voivat vaikuttaa alan toimintaan osallistumalla liiton jaosto- ja työryhmätoimintaan.

ALAN TUNNETTUUDEN EDISTÄMINEN
Liitto viestii aktiivisesti alan toiminnasta ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Tavoitteena on lisätä alan arvostusta ja vetovoimaisuutta koululaisten, opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien keskuudessa.

TIEDON TUOTTAMINEN JA JAKAMINEN
SHLL edistää alan tutkimustoimintaa mm. laatimalla tilastoja ja selvityksiä.

KOULUTTAMINEN
Liitto antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä neuvoo alaa koskevan lainsäädännön ja sopimusten soveltamisessa. Jäsenyritykset voivat anoa liiton tukirahastolta rahoitusta alaan liittyvän koulutuksen, tutkimusten ja hankkeiden toteuttamiseen.

TYÖMARKKINATOIMINTA
SHLL seuraa alan työoloja ja kehittää yhteistoimintaa jäsenyrityksissä. Liitto neuvottelee yhteistyössä PALTAn kanssa alan työehtosopimukset ja osallistuu muun sopimustoiminnan kehittämiseen.

Lisää liiton palveluista >