Faktat ja tilastot

  • Suomessa toimivia huolintayrityksiä on arviolta noin 350 – 380 kappaletta. Tarkkaa lukumäärää on vaikea todeta, koska samalla TOL-koodilla 52291 luokitellaan huolintayritysten lisäksi rahtausyritykset eivätkä kaikki rekisteröityneet yritykset ole aktiivisia.

  • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta- ja logistiikka-alan yritysten kansallinen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Liitolla on reilu 70 jäsentä.

  • Suomen suurimpiä huolinta- ja logistiikka-alan yrityksiä, jotka ovat myös liiton jäseniä, ovat muun muassa Schenker Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DSV Road Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Varova Oy, Oy Beweship Ab, United Parcel Service Finland Oy (UPS), PostNord Oy.

  • SHLL:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto huolinta-toiminnan osalta vuonna 2015 oli arviolta noin 1,3 mrd. euroa, mikä on noin 75 - 80 % huolinta-alan kokonaisliikevaihdosta.

  • Liiton jäsenyritykset työllistivät vuonna 2015 huolinta-toiminnan osalta yhteensä n. 3600 työntekijää. Koko huolinta-toimiala työllisti vuonna 2015 arviolta n. 5000 työntekijää.

  • Suomessa logistiikka- ja liikennesektori työllistää noin 22.000 eri yrityksessä (ml kaikki kuljetusmuodot henkilö- ja rahtiliikenteessä) noin 120.000 työntekijää, joka on noin 6 % Suomen työllisten määrästä.

Graafeja alan liikevaihto- ja henkilöstökehityksestä

Suomen huolinta- ja logistiikka-alan menestyminen riippuu pitkälti Suomen ulkomaankaupan kehityksestä. Mikäli ulkomaankaupan vienti tai tuonti (tonnit tai arvo) laskee, laskee samalla viejien ja tuojien palvelutilaukset huolinta- ja logistiikkayrityksille. Ja päinvastoin, jos ulkomaankauppa vetää hyvin, myös huolinta- ja logistiikkayrityksillä on hyvät menestymisen mahdollisuudet.

Huolinta-alan liikevaihdon kehittyminen vuosina 2003–2013

Lähde: SHLL

Henkilöstömäärän kehitys huolinta-alalla 2003–2013

Lähde: SHLL

Koko logistiikka- ja liikennealan liikevaihdon kehittyminen Suomessa

Lähde: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Koko logistiikka-alan henkilöstömäärän kehittyminen Suomessa

Lähde: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Tilastotietoa alasta:
Finavia – Tavaraliikenteen tilastot
Palvelualojen työnantajat PALTA - Suhdannekatsaukset
Satamaliitto – Liikenneviraston ja Satamaliiton tilastot
Tilastokeskus – Liikenteen tilastot
Tulli – Ulkomaankaupan tilastojulkaisut