Huolinta-alaa varjostaa teollisuuden heikentyneet tilausnäkymät

11.11.2020

Teollisuuden heikkona jatkuvat näkymät synkentävät loppuvuoden liikevaihto- ja työllisyysennusteita huolinta- ja logistiikka-alalla. Koronapandemian vaikutukset näkyvät myös tavaraliikenteen tulevassa kehityksessä. Huolinta-alan talousnäkymiin vaikuttaa suoraan Suomen ulkomaankaupan ja maailmantalouden kehitys.

Huolinta-alan näkymät tulevasta ovat synkentyneet teollisuuden tilauskantojen heikon kehityksen takia, käy ilmi Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton (SHLL) 11.11.2020 julkaisemasta toimialakatsauksesta. Teollisuus selvisi vielä keväästä verraten pienin vaurioin hyvän tilauskannan ja tuotannon jatkumisen turvin, mutta nyt sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskannat ovat painuneet selvästi alle normaalina pidetyn tason.  Liikevaihto ja työllisyysmäärä tulevat vähenemään myös huolinta- ja logistiikka-alalla, jos teollisuuden kuljetustarpeet putoavat aiemmin vakaana pysyneeltä tasoltaan.

Vuonna 2020 liikenne ja logistiikka-alalla liikevaihdot ovat laskeneet kaikissa liikennemuodoissa. Myös tavaralogistiikkaan keskittyneen huolinta-alan liikevaihto on laskenut, mutta ei yhtä jyrkästi kuin henkilöliikenteeseen kytköksissä olevilla toimialoilla. Kuitenkin vuodesta 2017 alkanut alan liikevaihdon kasvu tulee pysähtymään. Vuonna 2019 alan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta arviolta 3,4 prosenttia ja oli noin 2,15 miljardia euroa. Myös huolinta-alan henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan toista perättäistä vuotta vuonna 2019 ollen noin yhteensä 4 400 henkilöä.

”Koronapandemia on vaikuttanut myös huolinta-alan liikevaihtoon ja työllisyyteen negatiivisesti, mutta ei niin paljon, kun keväällä 2020 pelättiin. Huolinta-alan palkkasumman odotan pienevän tänä vuonna noin 5 prosenttia viime vuodesta. Alan liikevaihto supistuu noin 10 prosenttia tai jos loppuvuosi ei tuo piristymistä Suomen vientiin voidaan olla jopa lähempänä 15 prosentin laskua.”, sanoo Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Huolinnan liikevaihto seuraa tavarakauppaa

Koronakriisi on muuttanut taloudellista toimintaympäristöä dramaattisesti. Yleisesti suhdannenäkymä on heikentynyt ja lähitulevaisuuden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Koko maailmantalouden arvioidaan supistuvan vuonna 2020. IMF:n ennusteen mukaan maailmankaupan lasku on finanssikriisin mittaluokkaa. Vaikka teollisuuden osalta on jo merkkejä elpymisestä, muuttuva tartuntatilanne heiluttaa luottamusindikaattoreita.

Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa väistämättä myös kansainvälisiä kuljetuksia toteuttavaan huolinta-alaan, käy ilmi SHLL:n 26.10. julkaisemassa Huolinta – avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvityksessä. Suomen huolinta-alan liikevaihto seuraa tavarakaupan kehitystä. Mikäli kaupankäynti vähenee, myös huolinta-alan toimijoiden työt vähenevät, ja kun kauppa elpyy, näitä palveluja tarvitaan enemmän sekä tuonnissa että viennissä.

Tullin tilastojen mukainen tavarakaupan arvo jäi vuoden 2020 tammi-syyskuussa 13 prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Tuonti on laskenut 11 prosenttia ja vienti 15 prosenttia. Vaikka Suomen tavaravienti on laskenut selvästi vuoden alkupuoliskolla, pudotus on ollut kansainvälisessä vertailussa melko maltillinen.

Etlan ennusteessa tavaraviennin ja –tuonnin arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 7,5 prosenttia. Ensi vuonna tavarakauppa elpyy ennusteen mukaan noin viiden prosentin kasvuun. Kuitenkin koronakriisin takia näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmoja. Viennin näkymät ovat pitkälti maailmantalouden kehityksen varassa.

”Euroopassa teollisuustuotanto on edelleen vuodentakaista alemmalla tasolla. Esimerkiksi Euroalueen ostopäällikköindeksi sekä teollisuuden luottamusindikaattorit Saksassa ja Ruotsissa ennakoivat kuitenkin tuotannon elpyvän. Tämä on varovaisen positiivinen signaali myös Suomen näkymien kannalta”, kommentoi Paltan pääekonomisti Martti Pykäri. Huolinta-ala on osa palvelualoja, ja SHLL on Paltan jäsenyhdistys.

 

SHLL:n vuoden 2020 toimialakatsaus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, 
puh. +358 40 588 1071, petri.laitinen@huolintaliitto.fi