Uutiset

Tilaa RSS-syöte

HOLSHIP Suomi Oy SHLL:n jäseneksi

14.09.2020

SHLL:n hallitus on hyväksynyt HOLSHIP Suomi Oy:n liiton jäseneksi 3.9.2020.

SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 18 henkilölle

11.08.2020

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 18 henkilölle ja yhteensä noin 8 361 euron arvosta.

Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on mahdollista - tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi

24.06.2020

Juu­ri jul­kais­tu tie­kart­ta vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen osoit­taa, et­tä ta­voi­te puo­lit­taa lii­ken­teen pääs­töt vuo­teen 2030 men­nes­sä on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa. Ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si on pa­nos­tet­ta­va uu­siu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön, vauh­di­tet­ta­va au­to­kan­nan uu­siu­tu­mis­ta, ke­hi­tet­tä­vä jouk­ko­lii­ken­net­tä ja mui­ta kes­tä­viä lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta, edis­tet­tä­vä lo­gis­tii­kan di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja pa­ran­net­ta­va lii­ken­neinf­rast­ruk­tuu­ria.