Ala tarjoaa yhteiskunnallisesti tärkeitä työtehtäviä

Huolitsijat ovat kansainvälisen kaupankäynnin asiantuntijoita, heidän työnsä jäljet näkyvät päivittäin ihmisten ja yritysten arjessa. Huolitsijat varmistavat, että yrityksen tilaama kone tai netistä tilaamasi lenkkarit kuljetetaan oikeaan paikkaan aikataulussa, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Laajemmin huolinnan vaikutukset näkyvät kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuudessa, yritysten logistisessa kilpailukyvyssä, ympäristötavoitteiden toteutumisessa, huoltovarmuudessa sekä koko kansantalouden toiminnassa. Oman mausteensa työhön tuovat kansainväliset ja kansalliset lait ja sopimukset sekä ekologisempien kuljetusmuotojen kehittäminen. Ala myös suojaa EU:n sisämarkkinoita epäterveeltä kilpailulta ja huolehtii osaltaan sen turvallisuudesta.

Huolinta edellyttää sellaista asiantuntemusta ja verkostoa, johon ulkomaankauppaa harjoittavalla kuljetusasiakkaalla itsellään ei usein ole resursseja tai tarvittavaa osaamista. Huolitsijat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan sekä keventävät riskiä ja vastuuta järjestäessään kansainvälisiä kuljetuksia heidän puolestaan. Ne toimivat tehtävässään asiakkailleen yhden pysähdyksen palveluna.

Viime vuosien tapahtumat, kuten koronapandemia ja Ukrainan sota, ovat osaltaan korostaneet logistiikan ja huolinnan toimivuuden merkitystä ja myös haavoittuvaisuutta Suomen kaltaisessa, maailmankaupasta riippuvaisessa maassa, jossa välimatkat ovat pitkiä ja olosuhteet asettavat omia vaatimuksiaan.