Millä taidoilla pärjää logistiikka- ja huolinta-alalla?

Ala tarjoaa monipuolisia ammatteja sekä uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille. Tärkeimmät evääsi alalla etenemiseen ovat soveltuva koulutuspohja, innostunut asenne ja vastuullinen ote työhön. Laajan toimenkuvan ja alaan vaikuttavien muutosten vuoksi huolinta- ja logistiikka-alan toimijoilta vaaditaan nopeaa mukautumiskykyä sekä jatkuvaa oppimista.

Kansainväliset kuljetukset vaativat paitsi ammattitaitoa myös useiden toimijoiden yhteistyötä, minkä vuoksi laajat kontakti- ja kuljetusverkostot ovat huolitsijoille elintärkeitä. Huolinnassa ja logistiikassa on kyse tiimipelistä. Yhteistyökyky, tarkkuus ja aloitteellisuus ovat avaintaitoja. Alan sanasto ja materiaalit ovat kansainvälisiä, usein myös työkaverit. Englannin kieli pitää hallita, ja muusta kielitaidosta on etua.

Huolinnan toimikenttä on laaja ja sen hallitseminen edellyttää monien asioiden, kuten eri kuljetusmuotojen, tullikäytäntöjen ja kaupankäyntiin liittyvien rajoitteiden tuntemista ja huomioon ottamista.