Missä opiskella huolinta- ja logistiikka-alaa?

Huolinta- ja logistiikka-alan yrityksissä on monentyyppisiä työtehtäviä, joten aloilla työskentelevien koulutustausta monimuotoinen ja kattaa käytännössä lähes kaikki koulutusalat.

Huolinta- ja logistiikka-alaan suoraan tai hyvin läheisesti kytkeytyvien tutkintojen ja koulutusten ohella alan työtehtävissä tarvitaan laajasti monien muiden alojen osaamista ja asiantuntemusta, esimerkiksi tekniikan eri alojen osaamista, liiketaloudellista osaamista, viestinnän osaamista ja hallinnollista osaamista.

Suuri osa alalla toimivista toimihenkilöstä on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakouluista valmistuu mm. logistiikan ja liikennealan AMK-insinöörejä sekä tradenomeja. Myös yliopistosta valmistuneita työskentelee huolinta- ja logistiikka-alalla.

Huolinta- ja logistiikka-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut

Huolinta- ja logistiikka-alan koulutusta tarjoavat yliopistot

Alalla toimimiseen voi hankkia pätevyyden myös suorittamalla aikuiskoulutuksena näyttötutkinnon. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja. Alalle soveltuvia näyttötutkintoja ovat mm. ulkomaankaupan ammattitutkinto, tullialan ammattitutkinto, viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto. Lisätietoa näyttötutkinnoista opetushallituksen nettisivuilta.

Ammatillisessa koulutuksessa on useita tutkintoja, jotka liittyvät keskeisesti huolinta- ja logistiikka-alaan.

  • Logistiikan perustutkinto
  • Merenkulkualan perustutkinto
  • Kuljetusalan ammattitutkinto
  • Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
  • Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
  • Merenkulkualan ammattitutkinto
  • Palvelulogistiikan ammattitutkinto
  • Tullialan ammattitutkinto
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto, jossa on kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Huolinta- ja logistiikka-alan koulutusta aktiivisesti järjestäviä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä noin 50 Suomessa.

Lisätietoja logistiikka-alan koulutusmahdollisuuksista Opintopolussa.