Vastuullisuuden pitää kummuta yrityksen ja alan sisältä

28.11.2023

Yrityksen vastuullisuuteen sisältyy paljon muutakin kuin ympäristöasiat. CHS Group onkin kiinnittänyt huomiota myös mm. taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. Omistaja Juha Harjulan mukaan vastuullisuuden tulee kummuta alan ja yrityksen aidosta halusta vaikuttaa, päälle liimatut vastuullisuusjulistukset eivät toimi.

Kotimainen yritys tukemassa kotimaista teollisuutta

CHS Group on kotimainen yritys, joka työllistää tällä hetkellä noin sata henkeä. Se tarjoaa esimerkiksi huolintaa, kansainvälistä lentorahtitoimintaa, logistiikan ulkoistusratkaisuja sekä erikoiskuljetuksia, kuten messukuljetuksia ja lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia. CHS Groupille tärkeimpiä asioita ovat korkea laatu ja kotimaisen liiketoiminnan tukeminen. Suomalaisena yrityksenä sille on tärkeää, että Suomessa säilyy omaa teollisuutta. Tästä syystä asiakkaita palvellaan joustavasti ja pidetään asiakasymmärrys korkealla tasolla.

Juha Harjula osti vuoden 2023 alussa CHS Groupin koko osakekannan. Hän on toiminut kuljetus- ja logistiikka-alalla jo varusmiesajoista lähtien kuljettajana, terminaaliesimiehenä ja kansainvälisten kuljetuspalveluiden myyjänä. Viimeiset viisitoista vuotta ovat kuluneet johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. CHS Groupissa ura alkoi vuonna 2016. Nykyään hän toimii yrityksen konsernitasolla hallituksen puheenjohtajana sekä joidenkin konsernin omistamien yritysten toimitusjohtajana. Huolinta- ja logistiikkaliiton hallituksessa hän on ollut jäsenenä noin vuoden verran.

Ympäristötoimilla voidaan vaikuttaa

Ympäristövastuullisuus on esillä niin huolinta- ja logistiikka-alalla kuin yhteiskunnassa yleisestikin. Aiheeseen on tartuttu myös CHS Groupissa rivakasti käytännön tasolla. Juha Harjulan mielestä tärkeintä on, että päästöjä vähennetään oikeasti ja asiakkaalle tarjotaan esimerkiksi kalustoon ja reitityksiin liittyviä mahdollisuuksia, joilla todellisia päästöjä saadaan laskettua.

Lisäksi CHS Group tarjoaa erilaisia sertifioituja päästöjen kompensointimahdollisuuksia. ”Me olemme itsekin kompensoineet kaikki toiminnastamme syntyneet päästöt vuodelta 2022. Toivon, että alamme olisi asiassa suunnannäyttäjä ja loisi uskoa siihen, että asioihin voidaan vaikuttaa”, Harjula toteaa.

Vastuullisuutta monilla tasoilla CHS Groupissa

Harjula toivoisi, että yritysten sosiaalista vastuuta nostettaisiin esille nykyistä enemmän. Hänen mukaansa Suomi on jo pitkään ollut maailman huippuluokassa sosiaalisen vastuun saralla, sillä lainsäädäntö ja eri alojen sopimukset ovat edellyttäneet sitä, että työntekijöistä pidetään huolta. Enemmän on kuitenkin tehtävissä.

Sosiaalinen vastuu on tiukasti sidoksissa henkilöstön hyvinvointiin, joka on erittäin tärkeä CHS Groupille. Lakien ja säädösten kehittymistä seurataan aktiivisesti, mutta asiassa ollaan aloitteellisia myös itse. Yksi käytännön esimerkki on pääkonttorin muutto: uudet tilat on suunniteltu toimiviksi juuri työntekijöiden kannalta, tiloista löytyy mm. kuntosali, lisäksi ne sijaitsevat hyvien julkisten yhteyksien varrella. Samalla siis voidaan vaikuttaa välillisesti päästöihinkin. Uudessa pääkonttorissa luonnollisesti myös energiatehokkuus on viety huippuunsa.

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota myös siksi, että työvoiman saatavuus voi olla alalla ongelma tulevaisuudessa. ”Koronan pahimpina aikoina työvoimapula näkyi myös meillä, nyt tilanne on tasaantunut”, kertoo Harjula. Työntekijöiden viihtyvyys työpaikalla on ensiarvoisen tärkeää, yritys haluaakin pitää huolta esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapainon hallinnasta ja työhyvinvoinnista. Kun työntekijät voivat hyvin, pysyvät he työssään pidempään, ja hyvä maine kiirii myös työmarkkinoille laajemmin helpottaen tulevaisuuden rekrytointeja.

Yhteiskunnallisen vastuun saralta Harjula mainitsee esimerkkinä mukana olon Paralympiakomitean toiminnassa. ”Kuljetamme muun muassa kalustoa kilpailupaikoille ja toimimme muutenkin sen puolesta, että nuorten olisi helpompi päästä urheiluharrastuksen pariin”, hän toteaa. Voit lukea CHS Groupin sivuilta tarkemmin yrityksen laajasta vastuullisuustoiminnasta.

Liitto pitää ajan tasalla ja kouluttaa

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton strategian painopisteisiin kuuluvat mm. työvoiman saatavuuden ja osaamisen vahvistaminen, Suomen kilpailukyvyn kehittäminen ja vihreän siirtymän mahdollistaminen. Näitä tavoitteita tukevat CHS:n vastuullisuustavoitteet, mutta liitto tukee puolestaan myös jäsenyrityksiään niiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Juha Harjulan mukaan Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitolla on tärkeä tehtävä auttaa alan toimijoita pysymään tietoisina siitä, mitä alalla, yhteiskunnassa tapahtuu ja lainsäädännössä on meneillään. Liitto myös tukee koulutusten järjestämistä, mikä on ensiarvoisen tärkeää.

Harjula korostaa, että yritysten vastuullisuusjulistukset ei saa olla päälleliimattuja, vaan vastuullisuuden tulee kummuta yrityksen omista arvoista sekä aidosta halusta vaikuttaa. Vastuullisuus ei voi olla pelkkää viherpesua. Asiakaskunta ja markkinat odottavat meiltä vastuullisuutta, joten asiaan on tartuttava konkreettisin ottein.