Artikkelit - 2020

Hiilineutraalius vaatii hallittuja investointiohjelmia

06.10.2020

Suomen suurimman satamaoperaattorin Stevecon tavoitteena on edetä kohti hiilineutraaliutta hallittujen investointiohjelmien kautta. Alan pitkäikäinen konekanta ja satamaoperoinnin mittakaavaan soveltuvan uuden tekniikan hidas käyttöönotto tekevät tavoitteesta haasteellisen.

Luotettava logistiikkakumppani varmistaa verkkokaupan menestyksen

25.06.2020

Suomalaisten tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta ulkomaille on parin viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti, kertoo DHL Expressin huolintapäällikkö Erno Parjanne. Yritys on saanut todistaa suomalaisen verkkokaupan menestystarinaa ja olla osa sitä, sillä luotettavat ja nopeat toimitukset ovat verkkokaupan onnistumisen ehto.

Aina turvallisuus edellä

15.06.2020

Suo­mes­sa liik­kuu päi­vit­täin maal­la, me­rel­lä ja il­mas­sa kul­je­tuk­sia, jot­ka vaa­ti­vat eri­tyis­tä huo­leh­ti­mis­ta vaa­ral­li­sek­si ai­neek­si luo­ki­tel­lun si­säl­tön­sä vuok­si. Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­set (VAK) pal­ve­le­vat se­kä ku­lut­ta­jia et­tä teol­li­suut­ta. Näis­sä kul­je­tuk­sis­sa liik­kuu kaik­kea sei­nä­maa­leis­ta lii­ken­teen polt­toai­nei­siin ja rik­ka­ruo­hon­tor­jun­ta-ai­neis­ta rä­jäh­tei­siin. Ko­ro­na-ai­kana nä­kyy myös VA-kul­je­tuk­sis­sa, sil­lä kä­si­de­siä kul­je­te­taan nyt ta­val­lis­ta enem­män.

Mielikuva huolinta- ja logistiikka-alasta kaipaa kirkastamista

06.05.2020

Perheyritys Varova on toistaiseksi löytänyt hyvin työvoimaa, mutta osaavien tekijöiden saatavuus myös tulevaisuudessa on alan yhteinen haaste. Henkilöstöjohtaja Camilla Karhusen mukaan mielikuva alasta vaatii kirkastamista.

Logistiikan digitalisointi hyödyttää sekä yrityksiä että ympäristöä

27.02.2020

Digitaalisuus on kuljetus- ja huolinta-alan tärkein kehityshanke, jonka merkitys korostuu verkostojen laajentuessa ja ympäristötietoisuuden lisääntyessä.