Tuntematon huolinta-ala – merkittävä ja kokoaan suurempi ulkomaankaupan edistäjä

27.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan. Tuore Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitys avaa monelle tuntemattoman toimialan toimintaa ja merkitystä. Huolinta-alalla toimivien yritysten on syytä olla ylpeitä alastaan ja myös aktiivisesti kertoa ulospäin tärkeästä huolinta-alasta sen omalla nimellään.

Huolinta-alan kanssa reilu 20-vuotta tekemisissäni oltuani edelleen ihmetyttää, kuinka vähän päättäjät, viranomaiset, media ja niin sanottu suuri yleisö tietävät alasta ja sen merkityksestä Suomen ulkomaankaupalle. Osa edellä mainituista osaa kyllä yhdistää huolinnan liittyvän tavalla tai toisella logistiikkaan, kuljetuksiin ja tullaustoimintaan, mutta tarkemmin kovinkaan moni ei osaa huolinta-alasta kertoa. Nuorten käsityksiä selvittävissä tutkimuksissa taas huolinta- ja logistiikka-ala on saanut seuraavia kuvauksia: tylsää, rekalla ajamista, varastotyötä, raskasta ja ei tietoa.

Suomi on maailmankaupalle avoin talous, jonka hyvinvointi pitkälti perustuu toimivaan ulkomaankauppaan. Kilpailukykyinen ja osaavasti hoidettu vienti ja tuonti ovat taloutemme elinehto; huolinta on tavaran, tiedon, rahan sekä kuljetusvälineiden ja -yksiköiden oikea-aikaista, kustannustehokasta ja sääntelynmukaista hallintaa ulkomaankaupassa. Huolinta on siis toimivan ja tehokkaan ulkomaankaupan edellytys.

Huolintatermin tuntemattomuuden osalta ala saa kyllä osin katsoa itse peiliin. Suuri osa huolinta-alan yrityksestä ei kutsu itseään huolintayritykseksi, vaan logistiikkayritykseksi tai kuljetusyhtiöksi. ”Emmehän me ole huolintayritys, vaan logistiikkayhtiö” on itselle tuttu kommentti Suomen huolinta-alaa edustavan järjestön toimitusjohtajana jäsenyritykseltä, joka kaupparekisteriin on ilmoittanut toimialakseen huolinnan. Mutta ettei menisi ainoastaan huolinta-alan yritysten moittimiseksi tuo alan tuntemattomuus, täytyy toki myöntää, että alan etujärjestö voi myös katsoa siihen samaan peiliin. 114 -vuotisen historiansa aikana Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry olisi voinut pontevammin tuoda huolinta-alaa ja sen merkitystä yleiseen tietoisuuteen. Nyt asiaan on tulossa ryhtiliike liitolta.

Huolinta-alan mahdollistama ulkomaankauppa heijastuu laajasti koko kansantalouteen

Huolinta-alan merkityksellisyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto julkaisi 26.10.2020 logistiikan professori Lauri Ojalan johdolla laatiman tutkimuksen selvityksen ”Huolinta – avain toimivaan ulkomaankauppaan”, jossa osoitetaan, että huolinnan todellinen merkitys ei rajoitu toimialan omaan osuuteen kansantalouden tilinpidossa (0,4 mrd. euroa), vaan alan mahdollistama ulkomaankauppa heijastuu laajasti koko kansantalouteen ja maamme taloudelliseen hyvinvointiin. Professori Ojalan johdolla tehdystä selvityksestä käy ilmi, että noin puolet Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista on huolintaliikkeiden organisoimaa, ja että huolitsijoiden käsittelemän ulkomaankaupan arvo on yli 100-kertainen toimialan omaan arvonlisäykseen verrattuna.

Selvitys avaa mielestäni hyvin sitä, mitä huolinta oikeasti on 2020-luvulla ja kuinka merkittäviä Suomen ulkomaankaupan tavaravirtoja SHLL:n jäsenyritykset organisoivat ja hallitsevat. Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, niin selvitys osoittaa kuinka alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, ulkomaankauppaa käyvien yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan.

Huolintayrityksillä syystä olla ylpeä alastaan

Toivon mukaan mahdollisimman moni tutustuu Huolinta – avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitykseen tai ainakin sen tiivistelmään, jotta ymmärrys alan merkityksellisyydestä lisääntyy. Toivon mukaan myös mahdollisimman moni huolinta-alan yritys raporttiin tutustuttuaan havahtuu siihen, kuinka hienolla ja tärkeällä toimialalla yritys toimii. Lisäksi upeaa olisi, jos jatkossa yhä useampi alalla toimiva yritys kertoisi olevansa huolintayritys, sillä ala on oikeasti hieno ja merkityksellinen. Huolinta-alalla toimisesta kyllä kannattaa kertoa ja olla siitä ylpeä.

Tutustu Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitykseen.

 

Petri Laitinen
Kirjoittaja on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtaja