Blogit - 2021

Kansainvälisestä logistiikasta pullonkaula Suomen ulkomaankaupan kasvulle?

08.11.2021 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Nopeaan kasvuun lähtenyt maailmantalous on johtanut Suomen ulkomaankaupan logistiikassa viennin ja tuonnin laajaan epätasapainoon. Tavaravientiä on nyt paljon, eikä tuonti riitä kattamaan viennin tarvitsemaa kuljetuskalustoa, SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen kirjoittaa.

Suomen logistiikan kilpailukyky varmistettava, kun päätetään päästövähennyksistä kotimaassa ja EU:ssa

07.06.2021 | Kirjoittanut Petri Laitinen

EU:n kesällä julkistettavat liikenteen päästökaupparatkaisut ovat tärkeitä Suomen logistisen kilpailukyvyn kannalta, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen bloggaa.

Pidä huolta

27.05.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta on sanana Suomessa melko tuntematon. Sanan taustasta ja alan huolenpidosta, bloggaa Anna Haakana.

Logistiikka-alalla tavoitteena markkinaehtoisuuteen ja sopimusvapauteen perustuvat digitaaliset toimitusketjut

27.04.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Logistiikkayritysten Liitto tekivät kyselyn, jossa liitot selvittivät logistiikka-alalla toimivien jäsentensä näkemyksiä digitaalisesta tiedonjaosta. Yhdessä liittojen jäsenyritykset vastaavat valtaosasta Suomen ulkomaan- ja kotimaan kuljetusten logistiikkapalveluratkaisuja.

Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa

25.03.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Viime viikolla käynnistyi korkeakoulujen yhteishaku, joka jatkuu 31.3. asti. Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan ja ovat tärkeä osa toimivaa ulkomaankauppaa. Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa ja tarjoaa merkityksellistä työtä, bloggaa Anna Haakana.

Logistiikka ei ole pelkästään kustannustekijä – toimitusketjujen toiminta on turvattava

12.02.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Tehokas logistiikka on tärkeä kilpailuedun lähde ja osaavat huolitsijat tuottavat kuljetusasiakkaalle merkittävää hyötyä. Covid-19-pandemian vuoksi asetettujen vienti-, tuonti- ja matkustusrajoitusten viivästysten ja häiriöiden kustannukset ovat olleet huomattavia. SHLL on ottanut kantaa liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi pandemian kiihtyessä uudelleen.