Blogit - 2022

Liikenneinfra vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja kehittämistä

31.10.2022 | Kirjoittanut Anna Haakana

Suomen liikenneväylien kunto on heikko ja heikkenee edelleen huomattavaa vauhtia. Liikenneverkon perusväylänpidon määrärahoitusta on pysyvästi nostettava sille tasolle, mikä mahdollistaa verkkoon kohdistuvan korjausvelan pienentämisen. Lisäksi liikenneinfran kehittämiskohteissa tulisi huomioida tavaralogistiikan tarpeet sekä Suomen ulkomaankaupan tarvitsemat yhteydet, bloggaa Anna Haakana.

Mitä mittaat voit myös johtaa – tunnetko toimintasi aiheuttamat liikenteen ja logistiikan kasvihuonekaasupäästöt?

06.10.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimiala on sitoutunut työskentelemään puolittaakseen kasvihuonekaasupäästönsä Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Yksi tärkeä kehityskohde on toimitus- ja kuljetusketjujen eri päästölaskentamenetelmät ja niiden tuottaman datan vertailtavuus. EU:n CountEmissions-hanke tarjoaa jatkossa eri alojen yrityksille apua aiheessa, ja jo ennen hankkeen valmistumista jokainen teko on tärkeä, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan toimialapäällikkö Petri Laitinen bloggasi Nollapäästöpäivänä 21.9.

Päästölaskenta ja -raportointi nähdään yrityksissä kriittisen tärkeänä, mutta keinot siihen eivät ole selvät

01.09.2022 | Kirjoittanut Hanna Rotinen

Logistiikkasektorin aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat merkittävät ja niiden negatiiviset vaikutukset maapallon tilaan ovat kiistattomat. Huolinta- ja logistiikka-alan yritykset kokevat sidosryhmiltään painetta vähentää aiheuttamiaan päästöjä ja etenkin yrityskulttuurissa vallitseva ymmärrys ja huoli ilmaston nopeasti huononevasta tilasta ajaa yrityksiä eteenpäin hiilijohtamisessa. Päästöjen vähennystarve on EU:n ja etenkin Suomen päästövähennystavoitteiden mukaan kunnianhimoinen ja monet yritykset ovat asettaneet tuleville vuosille tavoitteita hiilineutraaliudesta.

Liikenne- ja logistiikka-ala – ilmastonmuutoksen pahis isoine päästöineen?

01.06.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Maapallo ja sen kaikille maille yhteinen ilmakehä jatkaa lämpenemistään. Ilmastonmuutoksen riskien tunnistamisesta huolimatta kasvihuonekaasupäästöt ovat globaalilla tasolla kasvussa kaikilla sektoreilla. Viime vuosikymmenellä keskimääräiset kasvihuonepäästöt olivat korkeammat kuin koskaan aiemmin.

Miten ratkaista kuljettajapula?

31.03.2022 | Kirjoittanut Anna Haakana

Sana pula on määrittänyt kansainvälistä logistiikkaa jo hetken; on sekä konttipulaa että kuljettajapulaa. Molemmat vaikuttavat osaltaan logistiikan toimivuuteen, kuljetusten sujuvuuteen ja tavaratoimituksiin. Kuljettajapula ei ole uusi asia, mutta korona nosti sen voimakkaammin esille. Miten kuljettajapulaa voisi lähteä ratkaisemaan pohtii Anna Haakana blogissaan.

Tavoite fossiilittomasta liikenteestä on entistäkin tärkeämpi, ja sen toteutuminen yhä lähempänä

23.03.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

SHLL julkaisi 14.3. yhdessä neljän muun liikenne- ja logistiikka-alan järjestön kanssa päivityksen kesällä 2020 valmistuneeseen liikenne- ja logistiikka-alan vähähiilisyystiekarttaan. Tiekartassa toimiala kertoo näkemyksensä ja tarvittavat toimenpiteet liikenteen vuoden 2030 päästöjen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin haastavat säädökset voimaan – tiedossa Suomen kansainvälisiin kuljetuksiin viiveitä ja lisäkustannuksia

04.02.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Joulukuussa 2018 EU:ssa hyväksyttiin pitkien ja monivaiheisten neuvottelujen jälkeen tieliikenteen liikkuvuuspaketti (Mobility Package), jossa sovittiin merkittävistä muutoksista tieliikenteen sosiaali- ja markkinasäännöksiin EU:ssa. Neuvotteluissa asetelma oli monessa kohtaa ns. vanhat jäsenmaat (länsi) versus ns. uudet jäsenmaat (itä) ja Suomi taiteili tilanteen mukaan siinä keskellä kuulumatta kumpaakaan neuvottelublokkiin.