Blogit - 2022

Miten ratkaista kuljettajapula?

31.03.2022

Sana pula on määrittänyt kansainvälistä logistiikkaa jo hetken; on sekä konttipulaa että kuljettajapulaa. Molemmat vaikuttavat osaltaan logistiikan toimivuuteen, kuljetusten sujuvuuteen ja tavaratoimituksiin. Kuljettajapula ei ole uusi asia, mutta korona nosti sen voimakkaammin esille. Miten kuljettajapulaa voisi lähteä ratkaisemaan pohtii Anna Haakana blogissaan.

Tavoite fossiilittomasta liikenteestä on entistäkin tärkeämpi, ja sen toteutuminen yhä lähempänä

23.03.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

SHLL julkaisi 14.3. yhdessä neljän muun liikenne- ja logistiikka-alan järjestön kanssa päivityksen kesällä 2020 valmistuneeseen liikenne- ja logistiikka-alan vähähiilisyystiekarttaan. Tiekartassa toimiala kertoo näkemyksensä ja tarvittavat toimenpiteet liikenteen vuoden 2030 päästöjen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin haastavat säädökset voimaan – tiedossa Suomen kansainvälisiin kuljetuksiin viiveitä ja lisäkustannuksia

04.02.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Joulukuussa 2018 EU:ssa hyväksyttiin pitkien ja monivaiheisten neuvottelujen jälkeen tieliikenteen liikkuvuuspaketti (Mobility Package), jossa sovittiin merkittävistä muutoksista tieliikenteen sosiaali- ja markkinasäännöksiin EU:ssa. Neuvotteluissa asetelma oli monessa kohtaa ns. vanhat jäsenmaat (länsi) versus ns. uudet jäsenmaat (itä) ja Suomi taiteili tilanteen mukaan siinä keskellä kuulumatta kumpaakaan neuvottelublokkiin.