Blogit - 2023

Kuljetuspalvelujen tarjoaja! Valmistaudu EU:ssa valmisteilla olevaan toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukaiseen laskemiseen ja raportointiin

14.09.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 CountEmissions EU -ehdotuksen, jolla luodaan yhteinen viitekehys tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten ja koskien kaikkia liikennemuotoja yhtäläisesti. EU-ehdotuksessa viitataan uuteen kansainväliseen ISO 14083:2023 -päästölaskentastandardiin, johon valtaosa henkilö- ja tavarakuljetuspalvelujen tarjoajista tulee törmäämään ennemmin tai myöhemmin.

Koulutusyhteistyö on kriittistä huolinta- ja logistiikka-alalla

01.06.2023 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta- ja logistiikka-alaan on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti niin ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen, digitalisaatio kuin koronapandemia ja viimeisimpänä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Tämä kaikki vaatii uudenlaisten asioiden huomioimista myös toimialan osaamistarpeissa. Yhteistyöllä varmistetaan riittävä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa

SHLL:n liikenne- ja logistiikkaterveiset Säätytalolle: Suomen liikenteellinen ja logistinen saavutettavuus ja kilpailukyky varmistettava päästöjä vähennettäessä

12.05.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Sujuva, tehokas ja vähähiilinen liikenne ja logistiikka on Suomen tärkeä kilpailuetu, mikä tulee varmistaa Säätytalolla käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen sanoo.

Osaamiseen ja koulutukseen on panostettava jatkossakin

29.03.2023 | Kirjoittanut Anna Haakana

Osaajapula koskettaa eri toimialoja ja koko maata. Rekrytointivaikeudet ja pula osaajista ovat olleet jo pidemmän aikaa yritysten kasvun este, bloggaa Anna Haakana.

Tulevan hallituksen pysäytettävä Suomen liikenneverkon rapautuminen

27.03.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomen tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon kohdistuu jo noin 3,0 miljardin euron korjausvelka, mikä tulee kasvamaan lähivuosina, mikäli perusväylänpidon rahoitusta ei saada puolueiden ja hallitusten lupauksista huolimatta pysyvästi riittävälle tasolle. Mitä heikompaan kuntoon liikenneväylät päästetään, sitä kalliimmaksi niiden korjaus tulee myöhemmin.

Logistinen saavutettavuus ja kilpailukyky varmistettava matkalla kohti vähäpäästöistä liikennettä

28.02.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Turvallinen, sujuva ja vähähiilinen liikenne ja logistiikka on kaikkien etu, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen bloggaa.