Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa

25.03.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Viime viikolla käynnistyi korkeakoulujen yhteishaku, joka jatkuu 31.3. asti. Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan ja ovat tärkeä osa toimivaa ulkomaankauppaa. Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa ja tarjoaa merkityksellistä työtä, bloggaa Anna Haakana.

Huolinta- ja logistiikkapalveluilla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tavaran, rahdin ja niihin liittyvän tiedon liikuttamista, varastoimista ja toimittamista perille. Huolitsijat taas ovat kansainvälisen kaupankäynnin asiantuntijoita, heidän työnsä jäljet näkyvät päivittäin ihmisten ja yritysten arjessa. Huolitsijat varmistavat, että yrityksen tilaama kone tai kuluttajan netistä tilaamat lenkkarit kuljetetaan oikeaan paikkaan aikataulussa, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Huolinta edellyttää sellaista asiantuntemusta ja verkostoa, johon ulkomaankauppaa harjoittavalla kuljetusasiakkaalla itsellään ei usein ole resursseja tai tarvittavaa osaamista. Huolitsijat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan sekä keventävät riskiä ja vastuuta järjestäessään kansainvälisiä kuljetuksia heidän puolestaan. Ne toimivat tehtävässään asiakkailleen yhden pysähdyksen palveluna.

Tiimipeliä, kansainvälisyyttä ja merkityksellistä työtä

Huolinta- ja logistiikka-alalla pääsee näkemään maailman monimutkaisuuden maantieteellisesti, taloudellisesti ja juridisesti. Laajan toimenkuvan ja alaan vaikuttavien muutosten vuoksi huolinta- ja logistiikka-alan toimijoilta vaaditaan usein nopeaa mukautumiskykyä sekä jatkuvaa oppimista. Kansainväliset kuljetukset vaativat paitsi ammattitaitoa myös useiden toimijoiden yhteistyötä, minkä vuoksi laajat kontakti- ja kuljetusverkostot ovat huolitsijoille elintärkeitä. Huolinnassa ja logistiikassa on kyse tiimipelistä. Vuorovaikutustaidot, tarkkuus ja aloitteellisuus ovat avaintaitoja. Alan sanasto ja materiaalit ovat kansainvälisiä, usein myös työkaverit.

Huolinta- ja logistiikka-ala tarjoaa merkityksellistä työtä. Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan. Suomi on maailmankaupalle avoin talous, jonka hyvinvointi pitkälti perustuu toimivaan ulkomaankauppaan. Kilpailukykyinen ja osaavasti hoidettu vienti ja tuonti ovat taloutemme elinehto; huolinta on tavaran, tiedon, rahan sekä kuljetusvälineiden ja -yksiköiden oikea-aikaista, kustannustehokasta ja sääntelynmukaista hallintaa ulkomaankaupassa. Huolinta on siis toimivan ja tehokkaan ulkomaankaupan edellytys.

Tällä hetkellä moni on ison päätöksen edessä pohtiessaan omaa koulutusvalintaansa. Käynnissä olevassa korkeakoulujen yhteishaussa on haettavana noin 51 000 aloituspaikkaa lähes 1 700 hakukohteessa. Koulutusvalinta vaikuttaa elämään useammaksi vuodeksi, mahdollisesti koko loppuelämäksi. Yhtenä hyvänä vaihtoehtona on kouluttautuminen logistiikan ammattilaiseksi. Ala tarjoaa monipuolisia ammatteja sekä uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille. Alalle voi myös opiskella useissa korkeakouluissa ympäri Suomea.

Anna Haakana