Koulutusyhteistyö on kriittistä huolinta- ja logistiikka-alalla

01.06.2023 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta- ja logistiikka-alaan on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti niin ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen, digitalisaatio kuin koronapandemia ja viimeisimpänä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Tämä kaikki vaatii uudenlaisten asioiden huomioimista myös toimialan osaamistarpeissa. Yhteistyöllä varmistetaan riittävä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitolla on meneillään uusi kolmevuotinen strategiakausi, joka viitoittaa SHLL:n osalta ne keskeiset fokusalueet ja toimenpiteet, joilla parannetaan entisestään Suomen huolinta- ja logistiikka-alan toimintaedellytyksiä ja sitä kautta myös koko Suomen elinkeinoelämän menestymistä.

Huolinta- ja logistiikka-ala palvelee koko elinkeinoelämää järjestämällä Suomen vientiä ja tuontia. Suuri osa kaupan ja teollisuuden alan toimijoiden kilpailukyvystä syntyy logistiikan ja toimitusketjun hallinnasta. Puolet ulkomaankauppamme tarvitsemista kuljetuksista on huolintaliikkeiden organisoimaa. Huolinta- ja logistiikka-alan osaajat ovatkin olennaisia suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Huolinta- ja logistiikka-alaa vaivaa kuitenkin työvoiman tarve. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat työtehtäviin ja niihin liittyviin osaamisvaatimuksiin. Tarve osaamisen jatkuvalle kehittämiselle ja uudistamiselle kasvaa. Tämä asettaa kasvavia ja myös uudentyyppisiä vaatimuksia ja odotuksia korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnalle ja palvelukyvylle. Koulutusjärjestelmä ei kuitenkaan nykyisellään tuota tarpeeksi osaajia huolinta- ja logistiikka-alalle, jolla on osaajatarpeita suorittavalla tasolla, keskitasolla ja johtotasolla.

SHLL on yhdessä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa juuri aloittanut selvitystyön, jonka tavoitteena on tuottaa on muodostaa näkemys logistiikka- ja huolinta-alan tavaraliikennettä koskevasta työvoimatarpeesta, tulevaisuuden osaamistarpeista sekä koulutusjärjestelmän kyvystä vastata yritysten tarpeisiin. Selvitystyön on tarkoitus tarjota keskustelunavauksia opetuksen mahdollisista kehittämistarpeista.

Yhteistyöllä varmistetaan riittävä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. SHLL tekee laaja-alaista yhteistyötä eri elinkeinoelämän toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa kanssa helpottaakseen toimialan osaajapulaa, mutta myös nostakseen huolinta- ja logistiikka-alan vetovoimaisuutta ja painoarvoa. Monipuolisia ja kriittisiä työtehtäviä tarjoava ala on valitettavan tuntematon monelle.

Yksi yhteistyökumppaneista on Aalto-yliopisto, jonka kanssa SHLL on käynnistämässä Diploma in Global Logistics -koulutuskokonaisuutta. Ohjelma yksi monista keinoista, joilla huolinta- ja logistiikka-alan osaajapulaan ja koulutustarpeisiin pyritään vastaamaan. Lisäksi koulutuskokonaisuudella parannetaan alan koulutustarjontaa kotimaassa, sillä Suomessa huolinta- ja logistiikka-alan yliopistotasoinen koulutus on vähäistä vielä.

SHLL tekee yhteistyötä myös Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa huolinta ja logistiikka 2020-luvulla –opintojakson kanssa, joka on vapaasti valittavina opintoina kaikille Metropolian opiskelijoille taustasta ja tutkinnon alasta riippumatta. Opintojaksolla käsitellään esimerkiksi huolinnan merkitystä kansantaloudelle, maailmanlaajuisia hankinta- ja toimitusketjuja verkkokaupan logistiikkapalveluita sekä tariffiointia ja tullausta.

Lisäksi SHLL tekee yhteistyötä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n kanssa Yrityskylä Yläkoulu oppimiskokonaisuudessa, jossa peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan huolinta- ja logistiikka-alaan. Työelämä- ja taloustaitoja kehittävän pelin sisältö ja tapahtumat simuloivat oikean huolinta- ja logistiikkayrityksen toimintaa. 

- Aluks, en ymmärtänyt mitään mut pikku hiljaa se alko luonnistuu ja olisin voinu jatkaa tota viel vaik kuinka kauan, kommentoi yksi nuori kokemustaan Yrityskylästä. NYT:n tarjoamilla myönteisillä kokemuksilla on suuri merkitys nuorten käsitykseen työelämästä. SHLL haluaa olla mukana vaikuttamassa positiivisesti lasten ja nuorten työelämäodotuksiin. 

Koulutusyhteistyö eri koulutustasoilla on SHLL:lle tärkeää. Yhteistyön kautta pyrimme siihen, että nuoret ja opiskelijat kokisivat huolinta- ja logistiikka-alan kiinnostavana kohteena opiskella ja lisäksi he tietäisivät, että alalla on paljon erilaisia työtehtäviä, joihin kannattaa hakeutua.

 

Anna Haakana
Elinkeinopoliittinen asiantuntija