Huolinta- ja logistiikka-ala auttaa asiakkaitaan ilmastotavoitteisiin pääsemisessä

11.12.2019

Kuehne + Nagelin globaalit ratkaisut mahdollistavat kuljetusten hallinnan myös ympäristönäkökulmasta.

Maailman suurimpiin logistiikka- ja huolinta-alan toimijoihin kuuluva Kuehne + Nagel on saanut tänä syksynä runsaasti kyselyitä kuljetusten ympäristövaikutuksista.

”Asiakkaiden kiinnostus kasvoi jo ennen konsernimme Net Zero Carbon -ympäristöohjelman julkaisua. Sen tavoitteena on tarjota asiakkaillemme hiilineutraalit kuljetuspalvelut vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Kuehne + Nagel Suomen laatupäällikkö Iris Kollanus.

Vuonna 2020 käynnistyvän ohjelman ensimmäisessä vaiheessa keskitytään omien toimintojen aiheuttamien päästöjen vähentämiseen ja kompensointiin. Vuoteen 2030 mennessä myös alihankkijoiden konsernille tuottamat palvelut ovat hiilineutraaleja. Keinoja tähän ovat muun muassa uudet teknologiat ja tiedon parempi hyödyntäminen.

Päästölaskenta pohjautuu standardeihin

Oman kehitystyön lisäksi Kuehne + Nagel on mukana useissa ympäristövastuullisuutta edistävissä yhteistyöryhmissä ja -projekteissa. Yksi näistä on palveluntuottajien ja ostajien yhdessä muodostama foorumi Clean Cargo Working Group.

Kuehne + Nagel on tarjonnut asiakkailleen jo useamman vuoden tietoa eri kuljetusmuotojen CO2-päästöistä. Raportoinnin lisäksi asiakkaat näkevät meritse kuljetettavien lähetystensä tuottamat päästöt lähetyskohtaisesti rahtilaskulla.

Kuljetuspäästöjä laskettaessa ja raportoitaessa on tärkeää, että päästöjen laskenta pohjautuu yhtenäisiin standardeihin. Merirahdissa kuljetuspäästöjen laskentakaava on sovittu Clean Cargo Working Groupissa. Lento- ja maantiekuljetuksissa kaavat tulevat EcoTransIT:sta, joka on ympäristövaikutusten laskentaan erikoistunut ohjelmisto.  Laskenta- ja raportointimetodit on sertifioinut Bureau Veritas.

Monipuolisia ratkaisuja asiakkaille

Ympäristöystävällisen vaihtoehdon valitsemisessa asiakasta auttaa Kuehne + Nagelin kehittämä Sea Explorer -työkalu. Sen tietovalikoimasta voi tarkistaa esimerkiksi valtamerialuksen käyttämän polttoainetyypin ja valita sen perusteella ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon.

”Me tuomme asiakkaillemme esille erilaisia kuljetusratkaisuja, joissa voidaan huomioida myös ympäristövaikutukset. Asiakas tekee lopulta itse päätöksen, minkä kuljetusmuodon valitsee”, korostaa Kuehne + Nagel Suomen toimitusjohtaja Hanna Korvenpää.   

Jos esimerkiksi Shanghaista Helsinkiin toimitettavalla lähetyksellä ei ole kiire, lentokuljetuksen sijaan kannattaa valita meri- tai rautatiekuljetus. Myös konttien täyttöasteen optimoinnilla saadaan säästöjä aikaiseksi.

”Vuodesta 2020 lähtien Kuehne + Nagelin merirahdin kappaletavarakuljetukset ovat hiilineutraaleja, jolloin asiakas saa automaattisesti päästökompensoidun kuljetuksen. Asiakas voi myös kompensoida kauttamme muiden kuljetusmuotojen käytön aiheuttamat päästöt Gold Standard -sertifioitujen projektien kautta”, Iris Kollanus kertoo.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan

Kuehne + Nagel loi toiminnalleen selkeät ympäristötavoitteet jo vuonna 2010. Tavoitteiden mukaisesti yritys on vähentänyt omien toimintojen aiheuttamia CO2-päästöjä sekä nostanut kierrätysastetta ja energiatehokkuutta. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta Kuehne + Nagel sai konserninlaajuisen ISO 14001- ympäristösertifikaatin vuonna 2017.

”CO2-päästöjen vähentäminen on tarkoittanut meillä muun muassa kierrätysmahdollisuuksien monipuolistamista ja jätteiden uusiokäyttöä. Valmistamme esimerkiksi varastollamme pahvijätteestä pakkausten täyteainetta”, kertoo Iris Kollanus.

Suomessa energiankulutusta on pienennetty siirtymällä Vuosaaren terminaalissa led-valaistukseen, mikä on samalla parantanut työturvallisuutta ja viihtyisyyttä. Myös ilmanpuhdistimien asentaminen on vaikuttanut myönteisesti sekä työturvallisuuteen että energiankulutukseen.

Kuehne + Nagel Suomen pääkonttori muutti marraskuussa 2018 Vantaan Aviapolikseen. Uusi toimistorakennus on energiankulutukseltaan hiilineutraali, mikä oli yksi perustelu sen syksyllä 2019 saamalle kultatason LEED-ympäristösertifikaatille. Lisäksi Aviapoliksen sijainti kannustaa henkilöstöä hyödyntämään julkista liikennettä.

Kuehne + Nagel Suomi kuuluu Kuehne + Nagel -konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä Schindellegissä. Kuehne + Nagelilla on noin 1300 toimipaikkaa yli 100 maassa. Kuehne + Nagel Suomella on kahdeksan toimipistettä Helsingistä Ouluun ja henkilöstöä noin 190. Sen palveluihin kuuluvat meri- ja lentorahti, maantie- ja rautatietokuljetukset sekä kattavat logistiikan ja huolinnan kokonaisratkaisut.