Hiilineutraalius vaatii hallittuja investointiohjelmia

06.10.2020

Suomen suurimman satamaoperaattorin Stevecon tavoitteena on edetä kohti hiilineutraaliutta hallittujen investointiohjelmien kautta. Alan pitkäikäinen konekanta ja satamaoperoinnin mittakaavaan soveltuvan uuden tekniikan hidas käyttöönotto tekevät tavoitteesta haasteellisen.

Kotkassa pääkonttoriaan pitävä Steveco on viime vuosien aikana edennyt suunnitelmallisesti kestävän kehityksen suuntaan. Se on siirtynyt kohti vihreämpää logistiikkaa niin koneinvestointien, palveluiden digitalisaation kuin energiankulutusta avaavien testausalustojen ja ohjelmistojen avulla.

– Olemme tutkineet muun muassa, mitä energianlähteitä olisi mahdollista käyttää dieselin sijaan, miten pakokaasuja ja polttoaineen kulutusta voidaan vähentää ja miten digitalisaatio auttaa sujuvoittamaan rekankuljettajien, huolitsijoiden ja kuljetusliikkeiden toimintaa terminaaleissa ja satamissa, kertoo varatoimitusjohtaja Ari-Pekka Saari (kuvassa oikealla).

Steveco on Suomen suurin ahtaus- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut täyden palvelun logistiikkatalo. Laivojen purku- ja lastauspalvelut sekä huolintapalvelut ovat yrityksen toiminnan ydintä, ja kansainvälisten yhteistyökumppanien avulla hoituvat merikuljetukset sekä rahtipalvelut maanteitse, rautateitse ja lentorahtina mistä tahansa mihin tahansa maailmassa.

– Ympäristötavoitteiden kannalta kuljetusten päästöt ja fossiiliset polttoaineet ovat osa suurta kokonaisuutta, jossa tarkastelemme toiminnan ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuttamme vähentää niitä. Omassa kalustossamme suurin rooli ympäristövaikutusten kannalta on satamien työkoneilla, Saari jatkaa.

Ilmastotavoitteiden aikataulut haastavat satamaoperaattorit

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto julkisti yhdessä kuuden muun liiton kanssa kesäkuussa 2020 vähähiiliseen liikenteeseen ja logistiikkaan ohjaavan tiekartan, joka tukee maan hallituksen ilmastotavoitteita. Suurimmat vähennykset syntyvät kartan mukaan uusiutuvista polttoaineista, vähäpäästöisemmästä autokannasta ja digitalisaatiosta. Tiekartta pitää mahdollisena, että määrätietoisilla toimenpiteillä lii­ken­teen ja logistiikan pääs­tö­jä voidaan vähentää 51 pro­sen­til­la vuo­teen 2030 men­nes­sä ja 59 pro­sen­til­la vuo­teen 2035 men­nes­sä.

Stevecon RoRo-operoinnista vastaava johtaja Heikki Jääskeläinen (kuvassa vasemmalla) pitää tavoitetta myönteisenä, mutta aikatauluja haastavina.

– Tarkoituksemme on vähentää työkoneiden päästöjä investointien avulla, mutta hankaluutta aiheuttaa se, ettei satamakoneiden tarvitsema tekniikka kehity yhtä nopeasti kuin ympäristötavoitteet vaatisivat. Vielä vuosikymmen sitten satamakoneet toimivat täysin dieselillä. Biodiesel, sähkökäyttöiset työkoneet sekä hybridikoneet kertovat hyvästä kehityksestä, mutta ongelmana satamissa on painava konekalusto sekä käsiteltävien tuotteiden ja yksiköiden isot massat. Esimerkiksi nykytekniikan mukainen sähkökäyttöisyys soveltuu huonosti satamatyökoneiden ja lastien massan vaatimustenmukaiseen liikutteluun. Akkutekniikka on vielä siltä osin kehittymätöntä, eivätkä logistiikan tiukat aikataulut aina salli akkujen lataamista ja vaihtamista, Jääskeläinen huomauttaa.

Toimintakuntoinen kalusto ansaitsee tulla käytetyksi

Kun henkilöauto painaa keskimäärin 1100 kiloa, Stevecon kevyin työkone on kuusi kertaa painavampi. Työkoneita Stevecolla on käytössään noin 350 erilaista, ja on pohtimisen arvoista, missä tahdissa sen uusiminen on ympäristöystävällistä, sillä konekanta on hyvin pitkäikäistä.

– Työkoneet aiheuttavat 80 prosenttia päästöistämme. Konekannan keski-ikä ulottuu vuoden 2035 taakse. Hyvässä toimintakunnossa olevasta kalustosta luopuminen ei ole ympäristöteko. Tästä syystä ympäristötavoitteet on rakennettava hyvin suunnitelmallisesti, Stevecon kehittämis- ja laatupäällikkö Laura Hasko sanoo.

Pakokaasujen puhdistus tuli sataman työkoneisiin

Steveco käynnisti vuonna 2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kanssa Into Port -hankkeen, jossa luotiin tutkimus- ja testausalusta satamatyökoneille. Steveco oli mukana sähköisten trukkien testauksessa kasvattamassa tietouttaan niiden soveltumisesta satamakäyttöön. Pian sen jälkeen se hankki ensimmäiset SCR-pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä varustetut trukit ja vetomestarit sekä kahdeksan uutta lukkia.

– Vuosina 2018 ja 2019 tekemiemme investointien avulla saimme koneiden polttoainekulutuksen ja päästömääräkehityksen kääntymään laskuun. Ennustamme varovaisesti jopa päästöjen alentumista entisestään, Jääskeläinen mainitsee.

Apua älykkäästä ympäristö- ja energiajärjestelmästä

Parin viime vuoden aikana Steveco on saanut tärkeää suunnitteluapua visuaalisesta johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmästä nimeltä SeeS (Smart Energy Environmeltal System). Se antaa pohjatietoa erilaisiin ympäristöön vaikuttaviin investointeihin sekä energiankäytön seurannan arviointiin.

– Satamatieto Oy:n kehittämä järjestelmä parantaa tietoisuuttamme siitä, minkälaisia investointipäätösten vaikutukset ovat kestävän kehityksen ja liiketoiminnan kannalta. Olimme mukana ohjelmiston kehityksessä ja käytämme sitä ennen kaikkea investointien vertaamiseen. Voimme nähdä, paljonko investointi vähentää polttoaineen käyttöä ja päästöjä ilmaan niin hiilidioksidin kuin pienhiukkasten osalta, Jääskeläinen selvittää.

Laura Hasko pitää erityisesti siitä, että ohjelmistossa on simulointiominaisuus, jolla eri vaihtoehtoja voi punnita. Sen avulla on helppo selvittää, minkälainen vaikutus on esimerkiksi sillä, että kone otetaan pois käytöstä ja korvataan toisella. Monissa yrityksissä tällaisia asioita pyöritetään vielä Excel-taulukoissa.

Jo vakiintuneet käytännöt kullan arvoisia

Monet Stevecon jo aikaisemmin käyttöön ottamat toimintatavat auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kun satamissa siirtomatkat on minimoitu, koneet eivät liiku turhaan, ja polttoaineen kulutus sekä päästöt vähenevät. Osa nostureista ja koneista hyödyntää liike-energiaa ja ottaa sen energian talteen.

Työkoneiden pesemisestä aiheutuva suuri nestemäisen jätteen määrä otettiin haltuun jo vuosia sitten. Koneitten pesuvedet ohjataan hiekanerottimen ja öljynerottimen kautta kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Erottimet estävät paitsi hiekan ja  öljyn, myös rasvan ja erilaisten kiintoaineiden kuten vaijereista irronneiden metallihiukkasten kulkeutumisen eteenpäin. Pinta-anturit mittaavat nesteen pintaa, ja omavalvonta varmistaa, että kaivot tarkistetaan kerran viikossa.

– Alihankkijoiltamme edellytämme samaa etiikkaa kuin itseltämme. Teemme auditointeja, joissa selvitämme heidän vastuullisuuttaan. Myös oman henkilökuntamme tulee tietää, mitä vastuullisuusperiaate tarkoittaa kunkin tehtävissä. Samalla olemme reiluja niin henkilökuntaamme kuin alihankkijoitamme kohtaan. Yksi arvoistamme onkin reilu meininki, Saari muistuttaa.

Steveco haluaa olla vastaisuudessakin johtava satamaoperaattori ja suunnannäyttäjä ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

– Se ei tapahdu yön yli, mutta olemme antaneet vastuullisuudesta lupauksen asiakkaillemme, ja se pitää. Tällä tiellä jatkamme, Jääskeläinen lupaa.

  • Stevecon juuret ulottuvat vuoteen 1884. Nuori skoonelainen merimies Jöns Bruhn ilmoitti maistraattiin harjoittavansa Kotkan satamassa ahtausliikettä
  • Nimi Steveco otettiin käyttöön vuonna 1988 Oy Kotka Stevedoringin ja Hamina Oy:n fuusiossa
  • Liikevaihto noin 150 miljoonaa euroa
  • Henkilökuntaa reilut 800

Teksti ja kuva Liisa Joensuu