Logistiikan digitalisointi hyödyttää sekä yrityksiä että ympäristöä

27.02.2020

Digitaalisuus on kuljetus- ja huolinta-alan tärkein kehityshanke, jonka merkitys korostuu verkostojen laajentuessa ja ympäristötietoisuuden lisääntyessä.

Kun yksinkertainenkin kuljetusketju toimittajalta tilaajalle sisältää toistakymmentä toimijaa, on helppo ymmärtää, että tiedonkulun digitalisointi tehostaisi logistiikan suunnittelua ja parantaisi samalla ympäristötehokkuutta. Näkemykset ja valmiudet digitaalisuuden hyödyntämisestä vaihtelevat silti Euroopankin sisällä.

”Esimerkiksi Saksassa tarvitaan vielä paperinen rahtikirja, vaikka meillä Suomessa voitaisiin jo toimia sähköisellä”, havainnollistaa Blue Water Shipping Companyn Suomen maajohtaja Erkki Valtonen.

Valtonen toivottaa EU:n tavoitteen paperittomasta kuljetuksesta lämpimästi tervetulleeksi. Tärkeintä olisi kuitenkin saada kuljetuksiin liittyvä tieto liikkumaan nykyistä jouhevammin. Sähköisen tiedonkulun pitäisi kattaa kuljetusketjun eri toimijat, sekä yksityiset että julkiset, mahdollisimman kattavasti. Tätä pyritään edistämään kansallisesti muun muassa LVM:n logistiikan digitalisaatiostrategia -hankkeessa.

Erkki Valtonen

Tilaukset usein hyvinkin yksilöllisiä

Blue Water Shipping on tanskalainen logistiikka-alan palveluita tarjoava yritys, jolla on noin 60 toimipistettä maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on käytössään konsernin yhteinen kuljetustenhallintajärjestelmä muun muassa kuljetusvarausten tekemiseen ja toimeksiantojen välittämiseen konsernin sisällä.

”Meillä BWS:ssä suurimmat digitalisoinnin haasteet ovat kuljetusketjun alkupäässä. Tilauksen koko ja muoto muuttuvat usein alkuperäisestä, mikä vaatii huolintaliikkeen henkilöstöltä sekä manuaalista työtä että sellaista ongelmanratkaisukykyä, johon ainakaan nykyiset tietojärjestelmät eivät pysty. Asiakkaan tarve voi olla myös hyvin yksilöllinen ja vaihdella yksittäisestä lavallisesta tavaraa vaikkapa puretun voimalaitoksen kuljettamiseen toiselle mantereelle”, Valtonen kertoo.

Kuljetusketjun loppupäässä digitalisoinnissa ollaan pidemmällä. Blue Waterilla on kuljettajille mobiilisovellus, jolla vastaanottaja voi allekirjoittaa vastaanottaneensa lähetyksen. Samoin Suomen jakeluyhteistyökumppanina toimiva Posti saa Blue Waterilta jakelutiedot digitaalisesti.

Alalla on myös pitkään hyödynnetty autojen, perävaunujen ja konttien sijainnin satelliittiseurantaa sekä lämpötilan ja muiden kuljetusolosuhteiden valvontaa erilaisilla tietojärjestelmillä.

Isot edellä

Koko logistiikka-alan digitalisoinnissa suurimmat haasteet aiheutuvat verkostojen monimuotoisuudesta.

Alalla toimii useita kansainvälisiä kuljetusjättejä, pieniä perheyhtiöitä ja lukuisia viranomaisia, joilla kaikilla on hyvin erilaiset valmiudet digitaalisuuden hyödyntämiseen. Edes saman valtion viranomaisilla ei yleensä ole yhteistä tietojärjestelmää.

Valtonen uskoo, että alan digitalisoinnin suurimmat harppaukset tehdään suurten yritysten omissa järjestelmissä. Niiden on pieniä helpompi nähdä turhien ajokilometrien karsiutumisen ja täyttöasteiden parantumisen vaikutukset viivan alla - ja myös parantuneena ympäristötehokkuutena.

”Logistiikka on tasapainoilua ympäristötehokkuuden ja asiakkaan tarpeiden välillä. Usein asiakkaalle on tärkeintä kuljetuksen nopeus, mutta kiinnostus kuljetuksen hiilijalanjälkeä kohtaan on lisääntymässä”, Valtonen muotoilee.

Selvää on, asiakkaat edellyttävät yhä useammin reaaliaikaista tietoa kuljetuksen etenemisestä. Tämä edellyttää yhteisiä standardeja ja rajapintoja kansainvälisesti.

Standardit ja toimivat verkot perusedellytys

”Viranomaiset voivat parhaiten tukea digitalisoitumiskehitystä edistämällä tiedonsiirron standardeja ja sähköisten kuljetusasiakirjojen hyväksymistä kansainvälisellä tasolla. Olennaista on myös varmistaa mobiiliverkkojen kattavuus ja tiedonsiirron kustannusten kohtuullisuus.”

Valtonen toimii SHLL:ssä hallituksen jäsenenä ja kansainväliseen maantieliikenteeseen keskittyvän autojaoston puheenjohtajana.

Blue Water Shipping Company on tanskalaisomisteinen kansainvälisesti toimiva täyden palvelun logistiikkayhtiö, jolla on noin 60 toimistoa maailmanlaajuisesti. Yhtiön vahvaa markkina-aluetta on erityisesti Pohjois-Eurooppa ja Iso-Britannia. Suomessa Blue Water Shippingillä on toimipisteet Turussa ja Helsingissä ja henkilöstöä noin 35.