Älykkäät algoritmit vievät logistisia ketjuja tulevaisuuteen

18.06.2021

Huolinta- ja logistiikka-alan tehokkuus on moninkertaistunut älykkäiden algoritmien ansiosta. Ne optimoivat kuljetuksia ja vievät alaa kohti robotisoituvaa tulevaisuutta.

Mahdollisuus seurata lähetysten kulkua oli huolinta- ja logistiikka-alan digitalisaation ensimmäisiä askelia parikymmentä vuotta sitten. Nykyisin alan digitalisaatio pitää sisällään paljon muutakin, kuten esimerkiksi yhä monimutkaisempiin älykkäisiin algoritmeihin pohjautuvia ratkaisuja, jotka varmistavat logistiikan sujuvuuden sekä tarkentavat ja helpottavat seurantaa.

"Aikaisemmin ajojärjestelijöiden tietokoneiden algoritmeilla tarkoitettiin koneelle ennalta opetettuja malleja, joiden avulla lähetystä voitiin suunnitella. Vähitellen eri toimijat ovat alkaneet ottaa käyttöön keinoälyä. Se tarkoittaa, että tietokone oppii itse asioita sen perusteella, miten kuljetus sujui aikaisemmilla kerroilla. Jos lähetys ei syystä tai toisesta edennyt tehokkaasti, robotti kokeilee seuraavalla kerralla toista mallia ja vaihtaa suunnitelmaa", kertoo SHLL:n Innovaatio ja digitaalisuus -työryhmän puheenjohtaja Samuli Salmela. Hän on DB Schenkerin Head of Digital Transformation, Region Europe.

Jos tulevaisuuden kuljetusketjussa on virhe, se on inhimillinen

Tietokoneiden laskentateho ja algoritmien älykkyys ovat kasvaneet kaiken aikaa ja tehneet logistiikasta niin optimaalista, että tulevaisuudessa  virhetapauksissa on syytä etsiä selitystä ihmisestä.

"Tietokone ei tee virheitä, mutta lähtötiedoissa niitä voi olla. Monien logistiikkayritysten koneet käyttävät yhä perinteisiä EDI-yhteyksiä, jotka ottavat vastaan myös epäkuranttia lähetystietoa, esimerkiksi kuusimerkkiseksi ilmoitetun postinumeron. Uudemmat API-järjestelmät eivät hyväksy tietoa, joka ei pidä paikkaansa vaan pyytävät tarkistamaan sen. Lähetys ei enää etene tarkistamattomana, mikä minimoi jälkikäteen tehtävät selvittelyt siitä, mihin paketti on joutunut ja mihin se on matkalla."

Keskusteleva keinoäly auttaa asiakasta

Pitkällä kehityksessä ovat myös asiakaspalvelussa hyödynnettävät robotit eli keskusteleva keinoäly. Kun asiakas haluaa tietää, missä lähetys on tietyllä hetkellä, hän saa vastauksen tavarantoimittajien nettisivujen chatboteista. Ne vapauttavat henkilökuntaa muihin tehtäviin ja niiden tekniikka on jo niin kehittynyttä, että asiakas kuvittelee helposti olleensa tekemisissä ihmisen kanssa. Lähetyksen kulun reaaliaikaisen seuraamisen mahdollistaa pitkälle viety IoT (Internet of Things). Kun asiakas saa tietoa luotettavasti ja vaivattomasti, se lisää hänen luottamustaan tavarantoimittajaan ja haluaan jatkaa asiakkuutta.

"Lähetyksiä tilataan toimijoilta, joiden toimitukset ovat läpinäkyviä ja jotka tarjoavat myös vaihtoehtoja noutopisteeksi. Ennen parhaaksi palveluksi katsottiin se, että paketti vietiin ihmisille kotiin. Pian huomattiin, että paketti onkin kätevin tilata noutopisteeseen. Vastaanottajan ei tarvitse olla tiettyyn aikaan kotona, vaan hän noutaa paketin hänelle sopivasta paikasta vaikka kauppareissun yhteydessä. Vaihtoehdot ja automaatit hyödyttävät paitsi asiakasta, myös logistiikkayrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Asiakas saa hänelle mieluisan palvelun, ja koska yhdellä pysähdyksellä voidaan jakaa samaan automaattiin esimerkiksi 30 lähetystä, kuljetuksissa säästetään suuri summia ja toiminta on entistä ekologisempaa."

Suuret toimijat motivoivat pienempiä palvelun parantamiseksi

Jotta asiakkaiden kaipaamaa palvelutasoa voidaan yhä parantaa ja jotta idea keskitettyjen noutopisteiden ekologisuudesta toteutuisi entistä paremmin, suurten toimijoiden tulee Salmelan mukaan tehdä digitalisaatiohyppy helpoksi pienille toimijoille.

"Toimialojen rajat ovat menneet uusiksi, kun esimerkiksi ruokakauppa ja kukkakauppa toimivatkin pakettien noutopisteinä. Suurilla toimijoilla on paremmat mahdollisuudet digi-investointeihin, joten kannattavinta on ekosysteemiajattelu: yksi tarjoaa järjestelmät toisten käyttöön. Pieni yritys puolestaan tarjoaa nurkan kaupastaan. Näin esimerkiksi pienen kivijalkaliikkeen ei tarvitse alkaa digikehittäjäksi, vaan se saa käyttöönsä kännykkäsovelluksen yhteistyökumppaniltaan. Pakettien noutopisteenä toimiminen tuo samalla lisää asiakkaita liikkeeseen."

Robotisaation kehittyminen vie asiakaspalvelun vielä pidemmälle. Schenker on testannut Helsingissä pyörillä itsestään liikkuvaa pakettiautomaattia. Se kulkee jo sujuvasti muun liikenteen seassa. Salmelan mukaan tällaiset robotit ovat arkipäivää vuoteen 2030 mennessä.

Ekologisempaa kuljetusta dronekoptereita odotellessa

Verkkokaupan kasvettua ja sen yhä jatkaessa kasvuaan huolinta- ja logistiikka-alan kehittyvällä digitalisaatiolla optimoituine kuljetuksineen ja keskitettyine noutopisteineen on valtaisat ekologiset vaikutukset kaikkialla maapallolla. Logistiikan digitalisaatiolla on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Mitä vähemmän syntyy turhaa liikennettä, sitä vähäisemmät ovat hiilidioksidipäästöt lähetystä kohden kaikissa ketjuissa eri puolilla maailmaa.

"Tulevaisuudessa liikenne sähköistyy kaikissa kategorioissa, mikä lisää ekologisuutta. Ajoneuvot oppivat lisäksi liikkumaan itsekseen ja kulkevat myös optimaalisempina kellonaikoina ruuhkia vältellen. Vähitellen tulevat käyttöön myös uudet, sähköiset kulkuneuvot kuten rahtidronet. Ne kulkevat reittejä, jotka eivät ole olleet tähän asti mahdollisia."

Kuljetuksiin tarkoitetut dronet ovat olleet käytössä jo pienessä mittakaavassa, esimerkiksi kuljettamassa otettuja koronatestejä Skotlannin saaristosta mantereelle analysointia varten, mutta suuren mittakaavan kuljetusten mahdollisuutta on odotettava vielä vuosia.

"Kehityshankkeita on, mutta ne ottavat aikansa. Esimerkiksi me Schenkerillä olemme investoineet rahtidroneen, joka pystyy nostamaan peräti 200-kiloisen paketin. Ratkaistavaksi tulee ilmatilan käyttö ja reittilinjausten määrittely sitä mukaa kun kuljetusdronet lisääntyvät. Ratkaisemattomia kysymyksiä on paljon. Se tiedetään jo nyt, että dronet osaavat kyllä väistää toinen toisiaan ja huolehtia itse keskinäisestä lennonjohdostaan rajatulla alueella. Vaikka kehitykseen sisältyy epävarmuutta, kokeiluja on syytä jatkaa. Uskon, että haasteet voitetaan", Salmela sanoo. 

Lisää aiheesta:

https://pulse.dbschenker.com/fi/verkkokaupan-toimitusratkaisut-viimeisen-mailin-innovaatiot/

 

Teksti: Liisa Joensuu
Kuva: Samuli Salmela