Kuljetusten arkkitehdin tärkein piirre on asiantuntemus

09.12.2021

Porista maailmalle ponnistanut Hacklin on harvoja yli sata vuotta toimineita yrityksiä Suomessa ja harvoja perheyrityksiä logistiikka-alalla. Räätälöityjen kuljetusten erikoisosaaja nauttii asiakkaidensa luottamusta asiantuntemuksensa ansiosta.

Kun porilaisveljekset Emil ja Otto Werner Hacklin olivat 1900-luvun alussa työskennelleet jo vuosikymmenen ajan Reposaaren satamassa, he päättivät uskoa kykyihinsä ja perustaa oman yrityksen. Laivantäyttämisliike Veljekset Hacklin merkittiin rekisteriin vuonna 1908, mistä alkoi satavuotinen seikkailu ja laajentuminen maailmalle.

Yritys sai jo alkuaikoina porilaisittain nimen ”Hakliini”, ja siitä tuli vähitellen kotiseudullaan käsite, sillä se alkoi hallita Reposaaren satamaliikenteen käsittelyä ja kasvoi vauhdikkaasti ahtaustoiminnan harjoittajasta laivanvarustajaksi höyrylaivoineen ja hinaajineen. Ajan saatossa yritys on harjoittanut myös laivanrakennusta, kiinteistötoimintaa ja matkatoimistonkin pyörittämistä.

”Hakliini” on tänä päivänäkin, 113 vuotta myöhemmin, perheyritys. Yhtiön omistus on pääosin Grönroosin perheiden hallussa ja ohjaksissa on neljäs polvi. Yritys on kasvanut monialaiseksi konserniksi, joka toimii Porin lisäksi Helsingissä, Haminassa, Kotkassa, Moskovassa, Pietarissa, Shanghaissa ja Hong Kongissa.

Tiukan seulan kumppani

”Olemme monille asiakkaillemme vakiokumppani, joka on läpäissyt heidän tarkan seulansa. Asiakkaat edellyttävät luotettavuutta ja asiantuntemusta, ja niitä olemme voineet heille tarjota. Räätälöimme tarkoituksenmukaisen kuljetusratkaisun ja huolehdimme virheettömästä dokumentoinnista”, sanoo Hacklin Logisticsin toimitusjohtaja Marianne Blechingberg.

Blechingberg tuli konsernin palvelukseen vuonna 2010, kun emoyritys perusti Hacklin Logistics -nimisen tytäryrityksen. Se tarjoaa huolintapalveluita teollisuuden ja kaupan asiakkaille ja keskittyy lento-, meri- ja rautatiekuljetuksiin. Yritys on erikoistunut overseas-toimintaan sekä EU:n ulkopuolisiin rautatiekuljetuksiin ja projektilogistiikkaan. Sen vuoden 2020 liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa.

”Maantiekuljetusten jättäminen muille on strateginen valinta. Meillä ei ole rekkakalustoa, sillä osaamisemme painopiste on toisaalla kuten valtamerten takaisissa meri- ja lentokuljetuksissa sekä Venäjän rautatiekuljetuksissa”, hän selvittää.

Kansainvälinen henkilöstö ratkoo kulttuurilliset haasteet

Blechingberg nostaa menestyksen salaisuuden kärkeen kolme seikkaa, joista ensimmäinen on omistajien kyky havaita ja suunnitella tarpeelliset toimet oikea-aikaisesti sekä tehdä päätöksiä pitkällä perspektiivillä. Toinen on henkilöstön osaaminen ja omistautuminen. Vaihtuvuus on vähäistä. Kolmas seikka on asiakkaiden luottamus, joka puolestaan nojaa edellisiin.

– Henkilöstön osaamista kasvattaa muun muassa se, että yrityksessä työskentelee paljon pitkän linjan ammattilaisia sekä nykyisin myös nuorempia osaajia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Järjestelyt sujuvat jouhevasti, kun niitä on mahdollista hoitaa kohdemaan kielellä. Espoon pääkonttorissa eli ”control towerissa” puhutaan tuttujen ruotsin ja englannin lisäksi esimerkiksi venäjää, viroa, saksaa, espanjaa, mandariinikiinaa, kantoninkiinaa ja vietnamia.

– Kansainvälinen henkilöstö on lisäarvo kun pelikenttänä on koko maailma. Se on avuksi myös kulttuurillisissa haasteissa ja kuljetustenaikaisissa tilanteissa, joissa asioita on ratkottava nopeasti, Blechingberg korostaa.

Oma toimistot maailmalla kullan arvoisia

Yhtä tärkeitä kuljetusten varmuuden ja jouhevuuden varmistajia ovat strategisissa paikoissa eri puolilla maailmaa työskentelevät yrityksen asiantuntijat. He osaavat selvittää tilanteita paikallisten käytäntöjen mukaan ja yhdistää ja ohjata lähetyksiä solmukohtien kautta lopullisiin päämääriin. Yritykselle on valikoitunut myös hyviä partnereita, ja niiden verkosto maailmalla on laaja.

– Hacklin laivaa vuosittain tuhansia kontteja Kiinasta maailmalle, ja maailmanlaajuinen kriisi konttilaivausten suhteen on toki vaikuttanut myös Hacklinin toimintaan, mutta olemme Hacklin Chinan henkilöstön avustuksella onnistuneet löytämään sekä osanneet hyödyntää muita ratkaisuja. Hacklin Chinan tiimi tekee erittäin hyvää työtä, ja sillä omat hyvät kontaktit paikallisiin varustamoihin. Yksikkö on erittäin menestyvä.

– Myös Venäjällä on tärkeää olla omat toimipisteet, sillä maa on liiketoiminnallisesti haastava. Rautatiekuljetuksiamme hoitavat kokeneet ammattilaiset. Toimintaa tukee tytäryritys Haminassa, jossa Venäjälle matkaavia vaunuja lastataan. Venäjän-projekteja on jatkuvasti. Olemme toimittaneet esimerkiksi jo toista vuotta tavaraa massiiviseen kaivosalan projektiin Uralin itäpuolelle.

Hacklin Logisticsin päämarkkina-alueita on myös Etelä-Amerikka, jonne se toimittaa tavaraa paperi- ja selluteollisuuden projekteja varten. Laivauksia on koordinoitu esimerkiksi Brasiliaan. Pohjoismaiden logistiikassa esille nousee Norja, jossa suurten ja painavien laitteiden ja säiliöiden logistiikasta huolehditaan usein haastavien reittien kautta, mutta jylhän kauniissa vuonomaisemissa.

Tietolaatikko

Monialakonserni Hacklin Group koostuu neljästä yksiköstä:
Hacklin Bulk Boys keskittyy bulkkitavaran käsittelyyn, varastointiin ja kuljetuksiin
Hacklin Hamiko tarjoaa logistiikkaratkaisuja kuten laivakuljetuksia Eurooppaan ja Venäjälle sekä näistä Suomeen
Hacklin Logistics keskittyy eri puolille maailmaa suuntautuvaan rahtiin sekä logistiikan ja kuljetuspalvelujen tarjoamiseen projekteille
Hacklin Port Service tarjoaa satamapalveluja Suomessa ja kaikkialla maailmassa

Teksti Liisa Joensuu
Kuva Hacklin Logistics