Vihreä siirtymä on valtava muutos, ei yksittäinen projekti

19.09.2023

”Vihreä siirtymä on äärimmäisen tärkeä alallemme, joka tuottaa paljon päästöjä.” Näin toteaa PostNord Oy:n toimitusjohtaja Johanna Starck, jonka mukaan yritys pyrkii fossiilittomuuteen jo vuoteen 2030 mennessä.

Vihreän siirtymän käytännön toteutusta on ajateltu PostNord Oy:ssä monelta kulmalta. Yritys on osa suurta pohjoismaista konsernia. Se keskittyy pääasiassa pakettipalveluihin, mutta on vahvasti mukana myös mm. terveydenhuollon logistiikassa. ”Kasvamme nyt voimakkaasti verkkokauppatoimitusten osalta. Tuomme ulkomaisten verkkokauppojen lähetyksiä Suomeen ja huolehdimme sekä niiden että kotimaisten verkkokauppojen lähetysten jakelusta kuluttajille asti”, kertoo Starck.

Yritys huolehtii siis sekä pitkän matkan rahdeista että lähiliikenteestä, joten päästöjä tarkastellessa on otettava huomioon molemmat aspektit. Samoin on ajateltava rakennusten ympäristöratkaisuja. Starck toteaakin, että vihreä siirtymä vaatii kokonaan uudenlaista ajattelua ja osaamista, joten se vie toimintaa eteenpäin monella tavalla.

Johanna Starck on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton hallituksen jäsen. Hän on toiminut PostNordin toimitusjohtajana viiden vuoden ajan, ja sitä ennen mm. emoyhtiö PostNord Strålforsin toimitusjohtajana Suomessa sekä saman konsernin sisällä Tanskassa maajohtajana.

Suurimmat haasteet matkalla fossiilittomiin kuljetuksiin

Huolinta- ja logistiikka-alalla on paljon tahtoa mennä eteenpäin hiilineutraaliudessa ja fossiilittomuudessa jopa nopeammin kuin teknologia tällä hetkellä sallii. Tämä koskee erityisesti pitkien matkojen ajoa. ”Vihreä siirtymä vaatii suuria investointeja, sillä käytännössä koko kalusto pitäisi uusia. Käyttövoimavaihtoehtojen osalta tulee uutuuksia, mutta niiden keskellä pitäisi malttaa odottaa, jotta näkisi, mikä on käyttökelpoinen pitkällä aikajänteellä”, Starck pohtii.

Suomessa on Starckin mukaan menty vihreän siirtymän asioissa hyvin pitkälle niistä ajoista, jolloin ympäristöasiat katettiin yrityksissä yhdellä esityksellä asiakkaille: ”Asiakkaat osaavat jo vaatia väitteiden näyttämistä toteen, mikä on hyvä asia. Nyt puhutaan valtavan suuresta muutoksesta, ei vain yhdestä projektista, joka on vietävä maaliin”.

Nyt puhutaan valtavan suuresta muutoksesta, ei vain yhdestä projektista, joka on vietävä maaliin

PostNordilla tavoitteet korkealla vihreässä siirtymässä

PostNord on ottanut tosissaan tavoitteet hiilineutraaliudesta ja fossiilittomasta liikenteestä. Yritys on asettanut tavoitteet korkeammalle kuin monet muut. Edellinen kymmenvuotistavoite oli vähentää päästöjä 40 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutettiinkin, vaikka samalla kuljetusten volyymit kasvoivat. Seuraava tavoite on asetettu vuoteen 2030, jolloin PostNord haluaa olla täysin fossiiliton, sillä hiilineutraalius on jo saavutettu.

Mitä eroa hiilineutraaliudella ja fossiilittomuudella sitten on? ”Fossiilittomassa toiminnassa päästöjä ei kompensoida, kuten hiilineutraalissa vielä voidaan tehdä. Emme koe, että kompensointi olisi riittävää, vaan päästöjä on vähennettävä oikeasti”, toteaa Johanna Starck.

Matkalleen fossiilittomaan toimintaan on PostNord asettanut myös välitavoitteita. Esimerkiksi viimeinen kilometri (last mile) on päästötön vuoteen 2027 mennessä. Lähimatkojen jakeluautoille onkin jo nyt olemassa hyvin fossiilittomia polttoainevaihtoehtoja, kuten sähkö, jonka jakeluverkosto on myös hyvä kaupungeissa. Voit tutustua PostNordin sivuilla tarkemmin yrityksen vihreän siirtymän saavutuksiin ja tavoitteisiin.

Yhteistoiminnalla tuloksiin

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton rooli vihreässä siirtymässä on Johanna Starckin mielestä selkeä. Liitto voi vaikuttaa lainsäädäntöön ja toisaalta myös jakaa tietoa alalle. SHLL:n kautta asioita voidaan viedä eteenpäin yhdessä sen sijaan, että jokainen yritys rakentaisi esimerkiksi oman latausinfransa. Sen kautta voidaan saada aikaan paljon enemmän yhteiskäyttöä ja yhteistoimintaa niin yritysten, kuntien, valtion kuin muidenkin tahojen kanssa. Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton rooli onkin toimia sillanrakentajana, luoda keskusteluyhteyksiä ja välittää tietoa. SHLL tukee tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä ja sitä, että kansallinen visio hiilettömästä liikenteestä saavutetaan vuoteen 2045 mennessä.

Lue lisää: Toimialan yhteinen tiekartta osoittaa keinot päästövähennystavoitteen saavuttamiseen