Yhteistyöllä kohti uutta logistiikan osaamista

07.12.2023

Huolinta- ja logistiikka-alan osaajapulaan ja koulutustarpeisiin on lähdetty vastaamaan täsmäkeinoin. Syksyllä 2023 käynnistyi Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton sekä Aalto-yliopiston täydennyskoulutuksen yhteinen koulutusohjelma. Se on yksi monista keinoista, joilla tarpeisiin vastataan. Koulutuksen käynnistänyt professori Katri Kauppi Aalto-yliopistosta kertoi meille koulutuksesta.


Katri Kauppi / Kuva: Jaakko Kahilaniemi

Kaikki alkoi twiitistä

Liiton toimitusjohtaja Petri Laitinen julkaisi vuonna 2022 twiitin, jossa hän pohdiskeli sitä, miten alan koulutusprofiilia saisi nostettua ja koottua yhteen alan osaajatahoja. Aalto-yliopiston kauppatieteiden korkeakoulun logistiikan professori Katri Kauppi huomasi julkaisun ja vastasi siihen. Tästä seurasi, että Kauppi ja SHLL:n hallitus tapasivat ja alkoivat yhdessä miettiä, miten koulutustarpeisiin saataisiin vastattua.

Yhteistyön tuloksena valmistui Diploma in Global Logistics -koulutus, joka on osa Aalto University Lifewide Learning -tarjontaa. Mukana kehityksessä oli myös SHLL:n jäsenyrityksiä. Kyseessä on kokonaisuus, jonka voi suorittaa oman työn ohella 1–1,5 vuodessa. Se on kehitetty vastaamaan liiton jäsenyritysten tarpeisiin, mutta palvelee toki alaa laajemminkin.

Nykyajan työelämässä elämänlaajuinen oppiminen on välttämätöntä, siksi Aalto-yliopistossa tarjotaan täydennyskoulutusta yksilöiden ja yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Ei riitä, että tutkinto on suoritettu kerran, vaan osaamista on voitava täydentää tarvittaessa. Diploma in Global Logistics -koulutus tähtääkin siihen, että opiskelijoiden taitoja tuodaan nykytiedon tasalle mm. analytiikan ja vastuullisuuden kannalta. Koulutus on suunniteltu hyödyttämään sekä omaa työtä että työnantajaa.

Opiskelemaan erilaisista lähtökohdista

Kenelle tällainen koulutus on sitten tarkoitettu, tarvitaanko pohjalle yliopisto-opintoja? ”Meillä ei ole varsinaisia taustavaatimuksia. Koulutukseen voivat ilmoittautua omaa pohjakoulutustaan täydentävät tai sellaiset, jotka ovat vasta kiinnostuneita huolinta- ja logistiikka-alasta”, kertoo Katri Kauppi.

”Ensimmäinen kohortti on aloittanut jo opintonsa, ja opiskelijoita on hyvin monenkaltaisilla taustoilla. Mukaan tulevan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että kyse on yliopistotason opinnoista, joten siihen kannattaa valmistautua, jos ei ole aiempaa kokemusta niistä”, Kauppi toteaa.

Kokonaisuus on kehitetty Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton kanssa yhteistyössä, mutta myös muiden yritysten työntekijöillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua opintoihin. Kyseessä voivat olla jopa kokonaan muiden alojen yritykset, joiden toimintaan huolinta ja logistiikka liittyy jollakin tavalla. Liitto tukee jäsenyrityksiään ja tarjoaa niille alennuksen kurssimaksusta. SHLL:n jäsenyritysten työntekijät voivat myös hakea koulutuskokonaisuuteen SHT:n stipendiä.

Koulutus on täydennyskoulutusta ja opintojen laajuus vastaa 24 opintopistettä. Koulutus koostuu erilaisista moduuleista, joiden suoritusaikatauluihin myös osallistuja itse voi vaikuttaa. Koulutuksen suorituskieli on englanti.

Kehitys on jatkuvaa myös koulutuksessa

Ensimmäiset opiskelijat ovat nyt aloittaneet valinnaisilla moduuleilla sekä alalle räätälöidyillä analyyttisilla harjoitteilla. Koulutus koostuukin niin kaikille yhteisistä osuuksista kuin valinnaisista opinnoista, joissa opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Suurin työ koulutuskokonaisuuden kokoamiseksi on jo tehty, mutta toki tarjontaa on kehitettävä ja päivitettävä jatkuvasti, jotta se pysyisi ajan tasalla kehityksen kanssa siinä, missä alan yritykset ja työntekijätkin. ”Tällä hetkellä odottelemme palautetta opiskelijoilta, sen pohjalta pääsemme kehittämään koulutusta jatkoa varten. Alku on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaisesti”, kertoo Katri Kauppi.

Myös työnantajan on sitouduttava koulutukseen, sillä opiskeltua teoriaa viedään käytäntöön omassa työssä. Opintojen viimeinen osa on yritysprojekti, jossa sovelletaan opittua omassa työssä niin, että tästä hyötyvät sekä oma työ että työnantaja.

Diploma in Global Logistics -koulutus alkaa seuraavan kerran syksyllä 2024 ja mielellään myös sen jälkeen. Jatkuvuus riippuu luonnollisesti koulutukseen ilmoittautuvien määrästä. Alku on vaikuttanut lupaavalta: opiskelijoiden minimimääräksi asetettiin 15 henkeä syksylle 2023, ja koulutuksen aloittaneita oli 25.


Mikäli koulutuskokonaisuus kiinnostaa enemmän, voit tutustua siihen tarkemmin: Diploma in Global Logistics.

Kokonaisuuden osana 15.3.2024 järjestettävään seminaariin voi ilmoittautua mukaan myös koulutuskokonaisuuden ulkopuolelta: Future of Freight Seminar.