Kuljetusalan vihreä siirtymä – haasteet ja ratkaisut matkalla kohti hiilettömyyttä

17.04.2024

Kuljetusalalla vihreä siirtymä on kaikkien huulilla, sillä alan toimijat haluavat kantaa vastuunsa. Myös asiakkaat ja koko yhteiskunta odottavat konkreettisia toimenpiteitä. Paljon kuitenkin tarvitaan vielä kehitystä mm. tekniikan ja polttoaineiden osalta eikä ala voi yksin asiaa ratkaista. Aki Lönnroth vastaa DSV Air & Sea Oy:ssä meriliikenteestä ja on osaltaan perehtynyt vihreään siirtymään.

Koko kuljetusketju töihin

Aki Lönnroth korostaa, että kuljetus- ja logistiikka-alan vihreä siirtymä on kaikkien yhteinen ponnistus. Päästöjen vähentäminen on jo helpottunut monilta osin, joten joidenkin toimijoiden on mahdollista saavuttaa tavoitteensa. Alan osalta tähän tarvitaan kuitenkin panostusta koko kuljetusketjulta omistajista alihankkijoihin ja asiakkaisiin asti.

Asiakaskysyntä on yksi tärkeimmistä syistä vihreämpien palveluiden tarjoamiseen. Kuljetusala ei ole suinkaan ainut, jolla on päästövähennystavoitteita, joten mm. DSV tahtoo tarjota asiakkailleen kustannustehokkaita työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen.

DSV toimii asset light -businessmallilla, jossa koko kuljetuskalusto on tuotettu alihankintaverkoston kautta. Jotta koko yritys saataisiin ensin vähähiiliseksi ja sitten hiilettömäksi, tarvitaan koko verkoston ponnistuksia. Yritys on asettanut maailmanlaajuisesti kovimmat tavoitteet ensisijaisesti itselleen: omat päästöt on päätetty laskea puoleen vuoteen 2030 mennessä, saman ajan kuluessa koko verkoston päästöjä vähennetään 30 % verran. Ns. nettonolla pyritään saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä.

Haasteet ja edistysaskeleet – DSV:n kokemus

DSV on globaali kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja tarjoava yritys, joka on mittarista riippuen maailman kolmanneksi suurin alallaan. Näin suurella toimijalla on myös suuri vastuu. Yritys jakautuu kolmeen divisioonaan: DSV Air & Sea (lento- ja merikuljetukset), DSV Road (maantiekuljetukset) ja DSV Solutions (varastointi ja logistiikka). Kullakin näistä divisioonista on omat haasteensa matkalla kohti hiilettömyyttä.

Aki Lönnroth kertoo, että varastoinnin osalta on jo nyt tarjolla hyvinkin kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuja käytettävää energiaa ajatellen. Maantiekuljetuksissa henkilöliikennettä on saatu jo sähköistettyä hyvin, mikä auttaa päästöjen vähentämisessä, mutta raskasta liikennettä varten tarvitaan vielä biopolttoaineiden lisäksi muitakin ratkaisuja.

Suurimmat haasteet ovat hänen omassa divisioonassaan eli meri- ja lentoliikenteessä. Kestäviä polttoaineita on kyllä tarjolla, mutta ne eivät vielä pysty takaamaan täyttä kuljetussuoritetta. Tarvitaan edelleen paljon teknologian kehittämistä ja kaupallistamista, jotta todellisiin ratkaisuihin päästään käsiksi. Lönnrothin mukaan kestävät polttoaineet ovat jo askel oikeaan suuntaan, mutta niissä piilee myös viherpesun vaara. ”Täysin hiilettömiä meri- ja lentokuljetuksiahan ei tällä hetkellä ole olemassa”, hän toteaa.

DSV panostaa vastuullisuuteen vihreän siirtymän lisäksi monella muullakin saralla. Voit lukea aiheesta tarkemmin DSV:n verkkosivuilta.

Sääntely ja standardit tasoittavat kilpailukenttää

Euroopan komissio antoi 11.7.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi. Hankkeesta käytetään nimitystä ”CountEmissions EU” ja se koskee kaikkia kuljetusmuotoja (tie, meri, lento, raide).

CountEmissions EU –aloitteella pyritään luomaan yhteisen viitekehyksen tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten. Komission ehdottamalla asetuksella on tarkoitus vahvistaa yhtenäiset säännöt unionin alueella alkavien tai siellä päättyvien liikennepalvelujen kasvihuonekaasupäästöjen laskennalle ja raportoinnille. Komissio esittää laskentatavaksi keväällä 2023 julkaistua uutta kansainvälistä EN ISO 14083:2023 –standardia.

Aki Lönnroth pohtii, että EU-tason sääntely, kuten globaali ja kansallinenkin sääntely ovat hyvästä, sillä ne tasoittavat pelikenttää tehden kilpailuympäristön terveemmäksi. Kun pelisäännöt ovat samat kaikille, ja niiden noudattamista seurataan, ei kukaan saa epäreilua kilpailuetua.

Ehdotonta on myös ylemmältä tasolta määriteltävä standardisointi. On tärkeää, että kustakin yrityksestä mitataan samoja asioita samoilla keinoilla, eikä kukaan pääse esittämään itseään ja toimintaansa vain siinä valossa, missä itse haluaa. Standardit myös auttavat yrityksiä löytämään ne oikeat asiat, joita kannattaa lähteä kehittämään.

Koska kuljetusmatkat Suomeen ovat pitkiä, täytyy sääntelyllä vaikuttaa myös kilpailukyvyn säilyttämiseen. Tässä Lönnrothin mukaan on tärkeä rooli Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitolla, jonka tehtävänä on edustaa alan yrityksiä. Liitolta hän odottaa vaikuttamisen lisäsi alalle tärkeiden teemojen nostamista julkiseen keskusteluun sekä tiedonjakoa alan yritysten suuntaan.