Tehtävänä sujuva, turvallinen ja kestävä liikkuminen

22.05.2024

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa monipuolisesti erilaisia huolinta- ja logistiikka-alan yritysten käyttämiä palveluita. Logistisen tehokkuuden edistäminen on Traficomissa tärkeä osa päivittäistä työtä.

– Moni tietää meidät lupa- ja rekisteriviranomaisena, sillä liikenteen lupapuoli pyörii käytännössä Traficomin kautta. Myönnämme esimerkiksi tavara- ja henkilöliikennelupia ja kansainvälisiä tavaraliikenteen kuljetuslupia tieliikenteeseen, kertoo Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Lupa- rekisteriviranomaisroolin lisäksi Traficom toimii valvontaviranomaisena. Traficomin vastuulla on valvoa kaikkia liikennemuotoja. Valvonnalla varmistetaan yhtenäistä ja tasaista toimintakenttää, jossa kaikki toimivat samojen sääntöjen mukaisesti.

– Kilpailuetua ei saavuteta sillä, että kierretään esimerkiksi turvallisuudesta vaarallisten aineiden kuljettamisessa, Saarimäki sanoo.

Ymmärryksen rakentaminen logistisista ketjuista

Traficom palvelee myös tekemällä ennakointityötä ja tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi. Suomen logistisen saavutettavuuden ja kehittämisen eteen Traficomissa tehdään laaja-alaisesti töitä. Yksi esimerkki on ymmärryksen rakentaminen logistisen ketjun moninaisuudesta.

– Meidän pitää pystyä varmistamaan Suomessa koko logistisen ketjun tehokkuus nyt ja tulevaisuudessa. Tässä työssä on tärkeää ymmärtää logistiikkaketjujen moninaisuus. Yritysten saavutettavuus on monimutkainen ja vaikeasti mitattava ilmiö. Esimerkiksi kuljetusaika ei ole yrityksille samanlainen saavutettavuuden mittari kuin matka-aika yksittäisille henkilöille, vaan logistiseen tehokkuuteen vaikuttavat muutkin tekijät, Saarimäki toteaa.

Logistisen ketjun ymmärryksen rakentamisessa ja tehokkaassa hyödyntämisessä on Saarimäen mukaan iso potentiaali Suomen kannalta. Yrityksillä on jo laajasti ymmärrystä ja tietoa oman logistiikkaketjunsa tehokkuudesta. Kuitenkin kansallisesti tiedon hyödyntäminen logististen järjestelmien toiminnasta, vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä tai -tavoista ei ole vielä optimaalista.

Saarimäen mukaan ymmärryksen rakentamisessa on kaksi puolta. Ensinnäkin kansallisesti Suomessa voidaan tehdä vielä paljon tehostaaksemme logistista järjestelmäämme hyödyntämällä eri toimijoiden tietoaineistoja paremmin yhteen ja optimoimalla dataa. Toiseksi hyviä käytäntöjä voitaisiin viedä maailmalle. Tämä tehostaisi globaalia logistiikkaa, mutta avaisi myös liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa.

Liikennejärjestelmäanalyysin avulla tehokkuutta

Traficom tukee liikennejärjestelmän kestävää kehitystä sekä innovatiivisten palveluiden syntymistä. Traficomin vastuulla on liikennejärjestelmäanalyysi, jossa kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Traficomin tarkoituksena on vuoden 2024 aikana käydä keskustelua yhdessä elinkeinoelämän ja valtionhallinnon kanssa liikennepalveluiden tarpeista ja luoda tilannekuvaa siitä minkälaisia kehitystarpeita järjestelmässä on.

– Logistisen tehokkuuden lähtökohta on toimiva ja turvallinen liikenteen ja viestintäsektorin infrastruktuuri, jonka päälle yritykset tuottavat liikenteen palveluita koko laajuudessaan. Kuitenkin meidän pitäisi kyetä myös tarkastelemaan palvelukerrosta liikennejärjestelmätasolla. Yhdessä kehittämällä siitä voitaisiin saada vielä tehokkaampi, sanoo Saarimäki.

Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Lisäksi Kybertuvallisuuskeskus tuottaa useita erilaisia tilannekuvatuotteita organisaatioiden ja kansalaisten käyttöön. Tilannekuvatuotteet antavat ajantasaista tietoa kyberturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista ja ilmiöistä. Yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa Kyberturvallisuuskeskukselle niihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista, kuten haittaohjelmaepäilyistä, tietojen kalastelusta tai palvelunestohyökkäyksistä sekä näiden yrityksistä.

– Kuluneena vuonna kyberturvallisuuden uhkataso pysyi kohonneella tasolla ja muutoksesta on tullut pysyvä. Digitalisoituva järjestelmä altistaa uudenlaisille uhkille myös logistista järjestelmää. Tässä olemme tukemassa alan toimijoita. Jokaisen huolinta- ja logistiikka-alan yrityksen on hyvä tiedostaa olevansa relevantti kohde kyberhyökkäykselle. Näihin hyökkäyksiin on tärkeää varautua asianmukaisesti. Organisaatioiden johdon vastuulla on varmistaa riittävä resursointi tämän varmistamiseksi, Saarimäki korostaa.

Strategiaan logistinen tehokkuus

Logistiikka-ala palvelee koko suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Hyvin toimivat liikenne- ja logistiikkapalvelut mahdollistavat ihmisten ja tuotteiden nopeat ja kustannustehokkaat kuljetukset. Suomen on tärkeä olla logistisesti saavutettava ja tehokas, sillä muuten maamme yritykset eivät pärjää globaalissa kilpailussa.

Traficomissa on parhaillaan käynnissä strategian päivittämistyö, jossa logistinen tehokkuus on nousemassa yhdeksi painopisteeksi. Tämä tekee näkyväksi ajatuksen siitä, että Traficomin ratkaisuissa mietitään, miten päätös vaikuttaa, mutta myös tukee yritysten toimintaa ja logistista tehokkuutta. Erityisesti liikenteen näkökulmasta logistiikan toimivuus ja tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää elinkeinoelämän ja kansalaisten toimintaedellytysten sekä palveluiden takaamiseksi.

– Traficomin olemassaolon tarkoitus on varmistaa, että ihmiset, data ja tavarat voivat liikkua sujuvasti, turvallisesti ja kestävästi. Tämä on selkeä ohjenuora työhömme. Pyrimme varmistamaan, että suomalainen logistinen järjestelmä toimii niin tehokkaasti, turvallisesti ja kestävästi kuin mahdollista. Näin pystymme omalta osaltamme varmistamaan, mutta myös edistämään Suomen kilpailukykyä, sanoo Saarimäki.