Kuljetuspalvelujen tarjoaja! Valmistaudu EU:ssa valmisteilla olevaan toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukaiseen laskemiseen ja raportointiin

14.09.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 CountEmissions EU -ehdotuksen, jolla luodaan yhteinen viitekehys tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten ja koskien kaikkia liikennemuotoja yhtäläisesti. EU-ehdotuksessa viitataan uuteen kansainväliseen ISO 14083:2023 -päästölaskentastandardiin, johon valtaosa henkilö- ja tavarakuljetuspalvelujen tarjoajista tulee törmäämään ennemmin tai myöhemmin.

Suomessa ja EU:ssa liikenteen kasvaviin päästöihin on puututtu jo useiden vuosien ajan, ja Suomessa kotimaan liikenteen aiheuttamat päästöt on saatu vuonna 2005 saavutetun huippulukeman jälkeen selvästi laskemaan. EU:n tavoiteena on olla, kaikki toimialat mukaan laskien, hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja Suomessa ilmastolakiin tavoitevuodeksi on kirjattu vuosi 2035.

Liikenteen ja logistiikan päästövähennyksiä on EU:ssa ja Suomessa saatu ja tullaan jatkossakin saamaan aikaiseksi useilla eri toimenpiteillä, kuten liikenteen päästökauppa, uusiutuvien polttoaiden jakeluvelvoite, tiekennukset kuljetusvälineiden CO2-raja-arvoihin, joukkoliikenteen edistäminen, liikenneinfrapanostukset jne. Yksi tulevista uusista keinoista on toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukaisen laskemisen ja raportoinnin varmistamistaminen EU:n alueella.

Euroopan komissio antoi 11.7.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi. Hankkeesta käytetään nimitystä ”CountEmissions EU” ja se koskee kaikkia kuljetusmuotoja (tie, meri, lento, raide).

CountEmissions EU –aloite pyrkii luomaan yhteisen viitekehyksen tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten. Komission ehdottamalla asetuksella on tarkoitus vahvistaa yhtenäiset säännöt unionin alueella alkavien tai siellä päättyvien liikennepalvelujen kasvihuonekaasupäästöjen laskennalle ja raportoinnille.

Ehdotuksen tavoitteena on, että läpinäkyvän tiedon avulla kuljetuspalvelujen tarjoajat voivat seurata ja vähentää päästöjään ja parantaa liikennepalvelujen tehokkuutta ja kuljetuspalvelujen käyttäjät voivat valita kestävimmän vaihtoehdon. Suunnitteilla oleva EU-asetus ei suoraan velvoita ketään laskemaan tai raportoimaan kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjä, vaan asetus olisi velvoittava silloin, jos kuljetuspalveluiden päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmannelle osapuolelle.

Koska jo tällä hetkellä iso osa kuljetuspalvelujen tarjoajista laskee ja raportoi päästöjään kolmannelle osapuolelle ja koska kuljetusasiakkaiden päästöjenraportointitarpeet ovat kasvamaan päin, valtaosa kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajista tulee käytännössä ennemmin tai myöhemmin velvolliseksi noudattamaan CountEmissions -asetuksessa määriteltyä laskenta- ja raportointimenetelmää. Komissio esittää laskentatavaksi keväällä 2023 julkaistua uutta kansainvälistä EN ISO 14083:2023 –standardia, minkä kehitystyöhön ja laadintaan ovat osallistuneet Maailman talousjärjestö WEF, konsulttiyhtiö McKinsey sekä yli 30 kansainvälistä organisaatiota suurista kaupan alan toimijoista ja valmistajista kansainvälisiin kuljetusyrityksiin. Suomesta kehitystyössä mukana on ollut Posti.

Komission kesällä 2023 julkistamaa CountEmissions EU -aloitetta on vasta alettu käsittelemään parlamentissa ja jäsenmaissa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että toimitus- ja kuljetusketjun kansainväliseen ISO 14083:2023 standardiin tulee valtaosa henkilö- ja tavarakuljetuspalvelujen tarjoajista tulee törmäämään ennemmin tai myöhemmin. Nyt liikenne- ja logistiikkayritysten on hyvä aika ottaa selville mitä CountEmission EU ja ISO 14083:2023 standardi tarkoittaa oman yrityksen osalta.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHLL), Palvelualojen työnantajat Palta sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjestävät keskiviikkona 27.9.2023 klo 10.00 – 11.35 tiiviin Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja raportointi -ajankohtaiswebinaarin, jossa käsitellään EU:n CountEmissions lainsäädäntöesitystä sekä laskentatavaksi esitettyä kansainvälistä EN ISO 14083:2023 standardia.

Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan

Petri Laitinen
Kirjoittaja on SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja.
Kirjoitus on julkaistu alun perin Paltan sivuilla 12.9.2023.