Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa

14.03.2024 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta- ja logistiikka-alalle kouluttautuminen kannattaa, sillä ala tarjoaa monipuolisia uravaihtoehtoja eri koulutustaustoilla.

Tällä hetkellä moni on ison päätöksen edessä pohtiessaan omaa koulutusvalintaansa. Käynnissä olevassa korkeakoulujen kevään yhteishaussa on haettavana noin 51 530 aloituspaikkaa 1 600 hakukohteessa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään toisessa yhteishaussa haetaan syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Koulutusvalinta vaikuttaa elämään useammaksi vuodeksi, mahdollisesti koko loppuelämäksi. Yhtenä hyvänä vaihtoehtona on kouluttautuminen huolinta- ja logistiikka-alan ammattilaiseksi. Huolinta- ja logistiikka-ala palvelee koko suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Niiden varassa ovat toimivat kuljetukset kuluttajille ja yrityksille. 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton ja Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta selvityksestä käy ilahduttavasti ilmi, että huolinta- ja logistiikka-alaa opiskelleet ovat olleet tyytyväisiä koulutuksensa laatuun ja vaikuttavuuteen. Ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista huolinta- ja logistiikka-alaan liittyvän tutkinnon suorittaneet myös työllistyvät hyvin. Alan opiskelu tarjoaa laajan sektorin, jolle voi työllistyä ja hyvät etenemismahdollisuudet, kertoo selvitys. Lisäksi vaikka teknologia kehittyy niin huolinta- ja logistiikka-ala sisältää aina työtehtäviä, joita ei voida toteuttaa vaikkapa robottien avulla.

Selvityksestä piirtyy kuva alasta, jonka vahvuus on työtehtävien ja työnkuvan monipuolisuus ja vaihtelevuus. Huolinta- ja logistiikka-alalla pääsee näkemään maailman monimutkaisuuden maantieteellisesti, taloudellisesti ja juridisesti. Laajan toimenkuvan ja alaan vaikuttavien muutosten vuoksi huolinta- ja logistiikka-alan toimijoilta vaaditaan usein nopeaa mukautumiskykyä sekä jatkuvaa oppimista.

Myös alan kansainvälinen luonne nousi esille selvityksessä. Kansainväliset kuljetukset vaativat paitsi ammattitaitoa myös useiden toimijoiden yhteistyötä, minkä vuoksi laajat kontakti- ja kuljetusverkostot sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla ovat huolitsijoille elintärkeitä. Huolinnassa ja logistiikassa on kyse kansainvälisestä tiimipelistä.

Huolinta- ja logistiikka-ala tarjoaa merkityksellistä työtä. Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan. Huolinta- ja logistiikka-ala onkin toimivan ja tehokkaan ulkomaankaupan edellytys. Ala tarjoaa monipuolisia ammatteja sekä uravaihtoehtoja eri koulutustaustaisille.

Alalle voi opiskella useissa korkeakouluissa ympäri Suomea: Missä voit esimerkiksi opiskella huolinta- ja logistiikka-alaa

Yliopistovalinnat-sivusto

Ammattikorkeakouluun-sivusto