Yritystarinat

Huolinta-, logistiikka- ja tulliala elävät muutosten murroskautta

30.06.2021

Business as usual ei ole enää tunnusomaista huolinnassa, logistiikassa ja tullialalla. Epätietoisuuden ja muutosten aallokkoa on nostattanut muun muassa Brexit, ja aaltoja kasvattaa heinäkuussa voimaan tuleva kaikkien EU:n ulkopuolelta saapuvien lähetysten tullaus- ja arvonlisäverovaade. Pitemmällä aikavälillä haastetta tuo kokonaisen huolitsijapolven eläköityminen.

Älykkäät algoritmit vievät logistisia ketjuja tulevaisuuteen

18.06.2021

Huolinta- ja logistiikka-alan tehokkuus on moninkertaistunut älykkäiden algoritmien ansiosta. Ne optimoivat kuljetuksia ja vievät alaa kohti robotisoituvaa tulevaisuutta.

Yhteistyöllä muutosten yli

03.06.2021

Suomen Tulli menestyy hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Onnistumisten takana on pitkäjännitteinen kehittäminen keskiössään hyvä, osaava ja sitoutunut henkilöstö Tullissa sekä rakentava yhteistyö asiakaskunnan kanssa.

Konttijunalla selkeitä päästövähennyksiä – Nurminen Logistics Oyj auttaa asiakkaitaan kohti vähähiilisyystavoitteita

24.05.2021

Aasian konttijuna on kasvava kuljetusmuoto, kertoo Nurminen Logisticsin myyntijohtaja Marjut Linnajärvi. Asiakkaat eivät välttämättä hae enää nopeinta ratkaisua kuljetustapaa valittaessa, vaan päästötavoitteet painavat myös.

Talouden myllerryksessä osaava logistiikka ja huolinta korostuvat

06.05.2021

Kansainvälinen talous ja logistiikka ovat kokeneet järistyksiä viimeisen vuoden aikana, mutta muutosta on helpottamassa ammattitaitoinen huolinta.

Hiilineutraalius vaatii hallittuja investointiohjelmia

06.10.2020

Suomen suurimman satamaoperaattorin Stevecon tavoitteena on edetä kohti hiilineutraaliutta hallittujen investointiohjelmien kautta. Alan pitkäikäinen konekanta ja satamaoperoinnin mittakaavaan soveltuvan uuden tekniikan hidas käyttöönotto tekevät tavoitteesta haasteellisen.

Luotettava logistiikkakumppani varmistaa verkkokaupan menestyksen

25.06.2020

Suomalaisten tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta ulkomaille on parin viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti, kertoo DHL Expressin huolintapäällikkö Erno Parjanne. Yritys on saanut todistaa suomalaisen verkkokaupan menestystarinaa ja olla osa sitä, sillä luotettavat ja nopeat toimitukset ovat verkkokaupan onnistumisen ehto.

Aina turvallisuus edellä

15.06.2020

Suo­mes­sa liik­kuu päi­vit­täin maal­la, me­rel­lä ja il­mas­sa kul­je­tuk­sia, jot­ka vaa­ti­vat eri­tyis­tä huo­leh­ti­mis­ta vaa­ral­li­sek­si ai­neek­si luo­ki­tel­lun si­säl­tön­sä vuok­si. Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­set (VAK) pal­ve­le­vat se­kä ku­lut­ta­jia et­tä teol­li­suut­ta. Näis­sä kul­je­tuk­sis­sa liik­kuu kaik­kea sei­nä­maa­leis­ta lii­ken­teen polt­toai­nei­siin ja rik­ka­ruo­hon­tor­jun­ta-ai­neis­ta rä­jäh­tei­siin. Ko­ro­na-ai­kana nä­kyy myös VA-kul­je­tuk­sis­sa, sil­lä kä­si­de­siä kul­je­te­taan nyt ta­val­lis­ta enem­män.

Mielikuva huolinta- ja logistiikka-alasta kaipaa kirkastamista

06.05.2020

Perheyritys Varova on toistaiseksi löytänyt hyvin työvoimaa, mutta osaavien tekijöiden saatavuus myös tulevaisuudessa on alan yhteinen haaste. Henkilöstöjohtaja Camilla Karhusen mukaan mielikuva alasta vaatii kirkastamista.

Logistiikan digitalisointi hyödyttää sekä yrityksiä että ympäristöä

27.02.2020

Digitaalisuus on kuljetus- ja huolinta-alan tärkein kehityshanke, jonka merkitys korostuu verkostojen laajentuessa ja ympäristötietoisuuden lisääntyessä.

Huolinta- ja logistiikka-ala auttaa asiakkaitaan ilmastotavoitteisiin pääsemisessä

11.12.2019

Kuehne + Nagelin globaalit ratkaisut mahdollistavat kuljetusten hallinnan myös ympäristönäkökulmasta.